Rapporter & værktøjer

I BoardPartner har vi udarbejdet en række rapporter og værktøjer, der alle har til formål at oplyse om bestyrelsesarbejdet, forbedre sammensætningen, samt øge kvaliteten af rekrutteringsprocessen.

Find det værktøj, du har brug for, her:

  • SMV Bestyrelsesrapporten 2020
  • Udarbejdelse af bestyrelsesprofil
  • Evaluering af eksisterende bestyrelse
  • Søgning efter nyt bestyrelsesmedlem
  • Interviewguide for ny bestyrelsesformand

SMV Bestyrelsesrapporten 2020:

SMV Bestyrelsesrapporten 2020

SMV Bestyrelsesrapporten 2020 er udarbejdet af BoardPartner. Rapporten har til hensigt at skabe transparens om aflønningen og arbejdet for bestyrelsesmedlemmer i de små og mellemstore virksomheder, samt at sætte fokus på særlige udfordringer og dilemmaer i det professionelle bestyrelsesarbejde.

I dette års Bestyrelsesundersøgelse har vi besvarelser på i alt 1383 bestyrelsesposter, fordelt på 534 formandsposter og 849 medlemsposter. Besvarelserne er fra ejere, direktører, bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer og belyser en lang række områder, herunder; honorar, antal møder, tidsforbrug, evaluering, forsikringsforhold, m.v.

Download SMV Bestyrelsesrapporten 2020

Bestyrelsesprofil:

Bestyrelsesprofil

Når du skal etablere, udskifte eller styrke din bestyrelse, kan en bestyrelsesprofil være et godt værktøj.

I BoardPartner har vi udviklet en guide, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med guiden er at se virksomheden i helikopterperspektiv og skitsere en behovsanalyse. Baseret herpå kan man foretage en faktuel gennemgang af, hvilke kompetencer der er til rådighed i såvel direktion som nuværende bestyrelse – og efterfølgende definere de kompetencer, man bør søge efter i en rekrutteringsproces.

Download Bestyrelsesprofil

Bestyrelsesevaluering:

Bestyrelsesevaluering

Uanset hvor godt og længe en bestyrelse har arbejdet, er det en god idé at lade sig udfordre. Er bestyrelsen værdiskabende? Hvordan er samarbejdet internt i bestyrelsen og i forhold til direktionen?

I BoardPartner har vi udviklet en guide, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med guiden er at evaluere samarbejdet internt i bestyrelsen og mellem bestyrelse og direktion. Guiden kan benyttes som udgangspunkt for samtale eller som spørgeskema.

Guiden kan efter behov benyttes i kombination med Bestyrelsesprofilen for at afdække bestyrelsens kompetencemiks.

Download Bestyrelsesevaluering

Søgning efter bestyrelsesmedlem:

Søgning efter bestyrelseskandidat

Når du skal søge efter et nyt bestyrelsesmedlem, er det hensigtsmæssigt at være klar og koncis omkring, hvilke kompetencer der søges og hvilken erfaring der forventes.

I BoardPartner har vi udviklet en guide, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med guiden er at komme omkring alle de behov, der ligger til grund for søgningen efter et ny bestyrelsesmedlem, så opslaget bliver så præcist som muligt.

Guiden kan efter behov benyttes i kombination med Bestyrelsesprofilen for at afdække bestyrelsens nuværende kompetencemiks.

Download Bestyrelsessøgning

Interviewguide for ny bestyrelsesformand:

Interviewguide bestyrelsesformand

Når der skal etableres en ny bestyrelse, starter mange med at rekruttere en formand. Dette kan være fordelagtigt, da ejer/direktør og formand herefter sammen kan rekruttere øvrige medlemmer til bestyrelsen. Men det forstærker samtidig vigtigheden af, at man finder den rette bestyrelsesformand.

I BoardPartner har vi udviklet en interviewguide, som vi stiller gratis til rådighed.

Download Interviewguide

©2020 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?