SMV Bestyrelsesrapporten 2020

Udgivet Januar 2020

Bestyrelsesarbejdet i SMV-segmentet får i disse år øget opmærksomhed. Ejer- og partnerledede virksomheder efterspørger i stigende grad eksterne kompetencer i topledelsen, ligesom banker og andre finansielle samarbejdspartnere har stigende fokus på det team, der udgør ledelsen i SMV-segmentets virksomheder. Desuden kan vi også konstatere, at de lovgivningsmæssige krav stiger til virksomhedernes bestyrelser. Området bliver tættere reguleret og mere komplekst, så der er behov for eksterne kompetencer for både at løfte ”kontrolopgaverne”, og endnu mere for at løfte det uforløste potentiale, der ligger i langt de fleste virksomheder. Vores formål med Bestyrelsesundersøgelsen er fortsat at bidrage til yderligere professionalisering af bestyrelsesarbejdet i SMV-segmentet, og at bidrage til den debat, der skal afdække, hvordan vi bedst hjælper de virksomheder, vi tilknyttes.

I dette års Bestyrelsesundersøgelse har vi besvarelser på i alt 1.383 bestyrelsesposter, fordelt på 534 formandsposter og 849 medlemsposter. Besvarelserne er fra ejere, direktører, bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer. Også i år repræsenterer nærværende resultater så stort et antal bestyrelsesposter, at vi kan sige, at resultaterne er repræsentative.

Det er stadigvæk vores holdning, at en afgørende del væksten i Danmark i høj grad skal komme fra SMV-segmentet, alene af den grund, at langt de fleste virksomheder i Danmark ligger i dette segment. Det er også vores holdning, at det er afgørende for virksomhederne i netop dette segment, via en bestyrelse, at få knyttet de rigtige kompetencer til topledelsen. Der er ofte ikke økonomi til at ansætte de nødvendige strategiske og analytiske kompetencer i virksomheden, uagtet at behovet er stort. Det er også vores holdning, at de uvildige professionelle øjne på virksomheden afdækker de potentialer, der kan høstes, senest underbygget af rapporten fra Center for Ejerledede Virksomheder, CBS. Endelig ved vi fra vort tætte samarbejde med bankerne, at også de i stigende grad lægger vægt på, at de rigtige eksterne kompetencer tilknyttes bestyrelsen, og at det professionelle hold tæller positivt, når bankerne laver kreditvurdering af virksomhederne.

Undersøgelsen viser her i 2020, at mere end 80% af bestyrelsesposterne besættes via eget eller professionelt netværk. I årets undersøgelse har vi også spurgt om bestyrelsens værdiskabelse, og helt forventeligt er der en markant forskel på, hvordan ejere og direktører opfatter bestyrelsens værdiskabelse, og hvordan bestyrelsesmedlemmerne selv opfatter det. Det er spændende læsning, og vi kommer med nogle bud på hvilke aktiviteter, der skal/ kan tages i anvendelse for at få skabt en bedre forventningsafstemning mellem parterne.

Vi har også i år kigget på brugen af bestyrelsesevalueringer. I mere end 60% af de repræsenterede virksomheder gennemføres der en årlig bestyrelsesevaluering – mest udbredt i de virksomheder, hvor formanden har gennemført en formel bestyrelsesuddannelse. Endnu engang viser undersøgelsen, at i de virksomheder, hvor der anvendes evalueringer, er der også tale om en hyppigere udskiftning i bestyrelsens sammensætning. Det er meget tilfredsstillende, at opmærksomheden på at få knyttet de rigtige kompetencer til virksomhederne i SMV-segmentet er støt stigende. Det afspejles i at rekrutteringskanalerne også flytter sig. Det er sundt med øget mobilitet, og hvis det er udtryk for, at ejerne er blevet bedre til at stille krav – så er det også en udvikling vi hilser velkommen.

Der er selvfølgelig også et par mindre opløftende resultater. Andelen af kvinder i danske bestyrelser flytter sig ikke, for kort tid siden påvist af Danmarks Statistik, nu også bekræftet her. Et lille lys er der dog – vi kan ikke konstatere forskel i honorar for kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer.

Endelig kan vi konstatere, at der er stadig er et stykke vej, når det handler om andelen af bestyrelsesmedlemmer, der fortsat fakturerer for arbejde i de virksomheder, de samtidig er tilknyttet som bestyrelsesmedlem. Andelen er stadig stor.
Når vi har spurgt ind til, hvor bestyrelsens fokusområder ligger, viser det sig, at i de ejerledede virksomheder, hvor der bruges mest tid på strategi og forretningsudvikling, opleves værdiskabelsen også højest. Vi drøfter i det afsnit også balancen mellem Governance, Risk og Compliance (GRC) i flere forskellige virksomhedstyper, og hvordan den rigtige balance findes mellem GRC og strategi- og forretningsudvikling.

Bestyrelsesundersøgelsen sidste år viste, at der er udfordringer omkring manglende forsikringsdækning. Den udfordring er stadig ikke løst, om end den er mindre. Vi kan ikke sige det tydeligt nok til både bestyrelsesmedlemmer og ejere: Få så tegnet den forsikring! Alt andet er uansvarligt.

Det er nu 3. gang vi bringer undersøgelsen, og det er vores opfattelse, at der er mange temaer, der med god mening kan bringes til debat. Debatten har vi startet her i rapporten, og vi glæder os til, at diskutere videre på de mange debatarrangementer vi i den kommende tid deltager i rundt om i landet. Har du forslag og ønsker til, hvordan undersøgelsen kan gøres endnu bedre og mere repræsentativ, hører vi gerne fra dig. Dine forslag glæder vi os til at modtage på følgende e-mail: andreas@froland.dk

Afslutningsvis vil jeg gerne takke de mange hundrede deltagere, der har valgt at bruge tid på at deltage i undersøgelsen, samt de erhvervsorganisationer og netværk der har hjulpet med udbredelsen af undersøgelsen. I har alle hjulpet med at belyse værdien af og vilkårene for godt bestyrelsesarbejde i danske virksomheder.

God læselyst – vi glæder os til debatten!

Følg BoardPartner på LinkedIn, eller meld dig ind i BoardPartners LinkedIn Forum for ’aktivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde’ hvor medlemmerne løbende deler og debattere bestyrelsesrelevante emner.

Lone Sejersen / BoardPartnerLone Sejersen er partner i BoardPartner og eksternt bestyrelsesmedlem i flere virksomheder.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?