Bestyrelsens årshjul

Bestyrelsens årshjul / BoardPartner

VÆRKTØJ FOR BESTYRELSENS ÅRSHJUL

Vi har udviklet et nyt værktøj der understøtter bestyrelsens planlægning af det kommende bestyrelses år.

Årshjulværktøjet er tiltænkt bestyrelser i små, mindre og mellemstore virksomheder, der ikke har adgang til et professionelt årshjulværktøj.

Bestyrelsens årshjul er et klassisk bestyrelsesværktøj, der har til formål at tilsikre at bestyrelsen på eet år, når at komme igennem alle relevante, og for nogle emners vedkommende ligefrem lovpligtige aktiviteter, jvnf. selskabsloven kapitel 7 §115.

BoardPartner’s årshjulværktøj er et Excel regneark, der gør det nemt og hurtigt at planlægge bestyrelsesåret. Værktøjet har blot tre faneblade for hhv. planlægning af året, grafisk og tekstuel visning af bestyrelsesåret, samt én side for opsætning og tilpasning af værktøjet.

Værktøjet er designet til at kunne håndtere optil 12 møder om året, med optil 3 temaer for hvert møde. Temaerne kan vælges fra en forud defineret liste, der nemt kan tilpasses til den enkelte virksomhed. Værktøjet generer automatisk et klassisk grafisk rundt årshjul, og kan også håndtere at bestyrelsesåret er forskudt i forhold til kalenderåret.

Excel filen er helt bevist, af sikkerhedshensyn, uden makroer og vba scripts.

Årshjulsværtøjet har indbygget hjælpebeskrivelse, som du også kan tilgå her.

Download Bestyrelsens årshjul værktøj

Hvis du gerne vil læse mere om årshjul i bestyrelsessammenhæng, så kan vi anbefale denne artikel.

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?