SMV Bestyrelsesrapporten 2018

EXECUTIVE SUMMARY

Bestyrelseshonorar

SMV Bestyrelsesundersøgelsen 2018 viser at honoraret for bestyrelsesmedlemmer i ApS ligger i intervallet 10 – 240.000 kr. med en nedre kvartil på 25.000 kr. og en øvre kvartil på 60.000 kr. og en median på kr. 40.000,-. I A/S’er ligger intervallet fra 10.000 til over 250.000 kr. med en nedre kvartil på 30.000 og en øvre på 75.000,- kr. og en median på kr. 50.000,-. Formænd i både ApS og A/S aflønnes typisk med minimum det dobbelte honorar.

Undersøgelsen viser, at den bedst aflønnede gruppe af bestyrelsesmedlemmer er personer, der har gjort bestyrelsesarbejde til deres hovederhverv. Medianen i både ApS og A/S er for denne gruppe på kr. 60.000,- for medlemmer og kr. 120.000,- for formænd.

Ingen regionelle forskelle

Undersøgelsen viser endvidere, at der stort set ikke er regionelle forskelle på aflønningen af bestyrelsesarbejde. Derimod har antallet af poster og anciennitet i åremål en tydelig indflydelse på bestyrelseshonoraret, ligesom selskabets omsætning har en effekt på honorarstørrelsen.

Konsulentydelser

Ca. 30% af bestyrelsesmedlemmerne modtager, udover bestyrelseshonoraret, også separat betaling for konsulentydelser de leverer til selskabet.
6 – 14% af bestyrelsesmedlemmerne opnår en eller anden form for bonus aflønning.

Bestyrelsesforsikring

Undersøgelsen viser desværre også, at 20 – 30% af bestyrelsesmedlemmer ikke er omfattet af en virksomhedsbetalt eller privat tegnet bestyrelsesforsikring, samt at ca. yderligere 20% ikke har besvaret spørgsmålet – måske på grund af manglende kendskab til området?

Bestyrelsesuddannelse

Undersøgelsen viser endvidere, at det store fokus på bestyrelsesuddannelser igennem de senere år har gjort sit indtog i SMV bestyrelseslokalet, hvor ca. 65% af formænd og ca. 50% af medlemmerne i dag har en eller anden form for bestyrelsesuddannelse.

Bestyrelsesevaluering

Løbende bestyrelsesevaluering, som det anbefales af ’Komitéen for god Selskabsledelse’, er også på vej i SMV segmentet, hvor den gennemføres i ca. 50 – 60% af selskaberne. Den løbende evaluering øger, jævnfør undersøgelsen, endvidere dynamikken i bestyrelseslokalet. 53 – 77% af selskaberne, der benytter evaluering i dag, har udskiftet et eller flere bestyrelsesmedlemmer indenfor de seneste 2 år. I selskaber, hvor der ikke anvendes evaluering, har kun 36 – 56% af selskaberne udskiftet medlemmer indenfor de seneste 2 år.

Branchekendskab

Endelig gør undersøgelsen op med tidligere tiders fordom om, at bestyrelsesmedlemmer skal have indgående branchekendskab indenfor selskabets primære forretningsområde. Ca. 50% af medlemmerne, og 40% af formændene har indgående branchekendskab, mens 50 – 60% angiver, at de har begrænset eller ingen branchekendskab til det primære forretningsområde.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?