SMV Bestyrelsesrapporten 2018

Udgivet April 2018

Bestyrelsesarbejdet i de mindre og mellemstore virksomheder har de senere år fået øget opmærksomhed. Især ejer- og partnerledede virksomheder efterspørger i stigende grad eksterne kompetencer i topledelsen. Både det offentlige og diverse brancheorganisationer fokuserer på fordelene ved at sammensætte en bestyrelse, så den giver værdi for ejeren.

I takt med virksomhedsejernes øgede interesse, samt tilgangen af kvalificerede og uddannede bestyrelseskandidater, har BoardPartner set et stigende behov for at skabe viden om, hvordan bestyrelser gøres aktive og værdiskabende. Vi har primo 2018 udvidet Bestyrelsesundersøgelsen, så den nu omfatter 1.535 bestyrelsesposter (1.241 bestyrelsesposter i 2017 undersøgelsen). Resultaterne repræsenterer så stort et antal bestyrelsesposter, at vi godt tør vove den påstand, at resultaterne er repræsentative.

Vi har i 2018 undersøgelsen suppleret med flere kvalitative kommentarer fra et panel bestående af erfarne bestyrelsesformænd fra SMV segmentet, der italesætter nogen af de dilemmaer, undersøgelsen afdækker.

Det er vores holdning, at væksten i Danmark i høj grad skal komme fra SMV-segmentet, alene af den grund, at langt de fleste virksomheder i Danmark ligger i dette segment. Det er også vores holdning, at det er afgørende for virksomhederne i netop dette segment, at få knyttet de rigtige kompetencer til den daglige ledelse, fordi de strategiske og analytiske kompetencer typisk kan være en mangelvare lige netop her.

Og der er godt nyt. Undersøgelsen viser, at der i stigende grad rekrutteres eksterne bestyrelsesmedlemmer ud fra virksomhedernes konkrete behov for at få tilført væsentlige kompetencer, ligesom den viser, at også i SMV-segmentet er der et øget fokus på løbende udvikling af bestyrelsen og dens bidrag til virksomhedernes vækst og udvikling.

Således gennemføres der bestyrelsesevalueringer i mere end 50% af de repræsenterede virksomheder. Undersøgelsen viser, at i de virksomheder, hvor der anvendes evalueringer, er der også tale om en hyppigere udskiftning i bestyrelsens sammensætning. Det er meget tilfredsstillende, at der i SMV-segmentet er så stor opmærksomhed på at få knyttet de rigtige kompetencer til Danmarks vækstlag, og at der er mobilitet i bestyrelseslokalerne i en tid, hvor markederne skifter så hurtigt. I takt med at virksomhedernes markeder rykker hurtigere, og strategiarbejdet derfor også skifter karakter, viser nye kompetencebehov sig naturligvis også. Den sammenhæng kan undersøgelsen dog ikke dokumentere, men det er da en tanke værd. Kan vi driste os til at sige, at de tider hvor bestyrelseslokalerne var fyldt op med gode venner, er på vej væk? Vel ikke helt, men vi er godt på vej. Professionaliseringen af bestyrelsesarbejdet er godt på vej til gavn og glæde for virksomhederne.

Undersøgelsen viser, at mere end 50% har erhvervet sig en bestyrelsesuddannelse. Det er en understregning af, at et tiltrængt kompetenceløft er godt på vej i bestyrelseslokalerne.

Vi kan altså konstatere, at kompetenceopmærksomheden er godt på vej. Så meget desto mere tankevækkende er det, at næsten 50% af bestyrelsesmedlemmer i A/S`erne ikke har en virksomhedsbetalt bestyrelsesforsikring, og at kun et fåtal har valgt at tegne en personlig bestyrelsesforsikring. Vi ved, at kompleksiteten og kravene fra lovgivers side er stigende, og man kan tænke på, om det alene vil medføre et større tidsforbrug, som det har gjort i de større virksomheder. De fleste af os ved også, at bestyrelsesarbejde er forbundet med et personligt ansvar, der kan sætte familiens økonomi under pres, hvis uheldet er ude. Forunderligt nok er der ikke de samme overvejelser omkring bestyrelsesforsikring, som når de fleste af os forsikrer bil og hus.

Det er nu 2. gang vi bringer undersøgelsen, og det er vores opfattelse, at der er mange temaer, der med god mening kan bringes til debat. Debatten har vi startet i rapporten sammen med vores panel.

Vi tror også på, at interessen for denne undersøgelse vil være stor, og at der vil fremkomme en række forslag og ønsker til, hvorledes undersøgelsen kan gøres endnu bedre og mere repræsentativ i fremtiden. Dem glæder vi os til at modtage på følgende e-mail: andreas@froland.dk

Afslutningsvis vil jeg gerne takke de mange hundrede deltagere, der har valgt at bruge tid på at deltage i undersøgelsen og dermed sætte spot på udviklingen af Danmarks vækstlag og de områder, vi måske kan blive bedre på.

God læselyst – vi glæder os til debatten!

Følg BoardPartner på LinkedIn, eller meld dig ind i BoardPartners LinkedIn Forum for ’aktivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde’ hvor medlemmerne løbende deler og debattere bestyrelsesrelevante emner.

Lone Sejersen / BoardPartnerLone Sejersen er partner i BoardPartner og eksternt bestyrelsesmedlem i flere virksomheder.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?