Benchmark din bestyrelse

Du kan gratis benchmarke din bestyrelse her. Benchmarken er baseret på data om 1.455 danske bestyrelsesposter indsamlet og publiceret i Bestyrelsesrapporten 2022 som du kan downloade her.

Efter at du har besvaret spørgeskemaet, vil du umiddelbart kunne se, hvorledes din bestyrelse performer sammenlignet med andre bestyrelser i virksomheder med samme ejerforhold eller i samme størrelse, men også i forhold til alle bestyrelser, uanset virksomhedsstørrelse. (Endeligt laver vi også en sammenligning med hvad vi har kunne udlede af Bestyrelsesrapporten 2022 som værende de mest værdiskabende faktorer.)

Fra Bestyrelsesrapporten 2022 og tidligere udgaver kan vi udlede et antal faktorer der alle påvirker bestyrelsens og direktionen opfattelse af værdiskabelsen. I udgangspunktet er der stor divergens i opfattelsen af værdiskabelsen mellem bestyrelsen og direktionen, men i de selskaber hvor førnævnte faktorer er i spil, er der meget stor enighed om værdiskabelsen og at denne ligger i den høje ende af skalaen. Vi benchmarker derfor din besvarelse op imod de identificerede faktorer.

I denne første version af Benchmark værktøjet kan du benchmarke A/S og ApS’er med en omsætning fra mindre end 10 millioner kr. til over 250 millioner kr., og med en lang række forskellige ejerforhold, herunder ejerledede, familie ejet, stiftere og investorer, helt eller delvist kapitalfonds ejet, børsnoteret, offentlige selskaber og offentlig privat partnerskab samt forbruger ejet.

Følg BoardPartner på LinkedIn og få nyheder, artikler og gratis adgang til værktøjer og rapporter.

Jeg vil gerne benchmarke min bestyrelse og de oplysninger som jeg angiver, er fakta, og min opfattelse af bestyrelsesarbejdet.

Start din benchmarking

Når spørgeskema er udfyldt vil du kunne se din benchmarkingrapport med det samme og kunne downloade rapporten i PDF format for nem deling, samt pæn printning.

Hvis du benchmarker flere bestyrelser, behøver du kun at besvare spørgeskemaet, der omhandler dig selv een gang, og du vil få adgang til en liste over alle dine besvarelser, hvorfra du kan se de enkelte benchmarkingrapporter.

Når du besvarer spørgeskemaet, som er anonymt, indsamler vi din besvarelse, med det formål at forbedre datagrundlaget, data vil endvidere blive benyttet i en kommende udgave af Bestyrelsesrapporten.

Jeg vil blot gerne prøve jeres værktøj og de oplysninger som jeg angiver, er mest for sjov. så dem skal I ikke anvende fremadrettet.

Start en DEMO benchmarking

Når du har besvaret spørgeskemaet, vil du kunne se din besvarelse i en demo version af benchmarkingrapporten.

Se et on-line eksempel på rapporten her.

Se et eksempel på PDF rapporten her.

Download
7 Gode Bestyrelsesvaner

Download Bestyrelsesrapporten 2022

©2023 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?