Tidligere udgaver af Bestyrelsesrapporten

SMV Bestyrelsesrapporten 2020:

SMV Bestyrelsesrapporten 2020

SMV Bestyrelsesrapporten 2020 er udarbejdet af BoardPartner. Rapporten har til hensigt at skabe transparens om bestyrelseshonorar og arbejdet for bestyrelsesmedlemmer i de små, mindre og mellemstore virksomheder, samt at sætte fokus på særlige udfordringer og dilemmaer i det professionelle bestyrelsesarbejde.

I dette års Bestyrelsesundersøgelse har vi besvarelser på i alt 1.383 bestyrelsesposter, fordelt på 534 formandsposter og 849 medlemsposter. Besvarelserne er fra ejere, direktører, bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer og belyser en lang række områder, herunder; honorar, antal møder, tidsforbrug, evaluering, værdiskabelse, forsikringsforhold, m.v.

Læs videre og download SMV Bestyrelsesrapporten 2020

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

SMV Bestyrelsesrapporten 2018:

SMV Bestyrelsesrapporten 2018 er udarbejdet af BoardPartner. Undersøgelsen er den første undersøgelse i Danmark omhandlende bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore virksomheder. Rapporten har til hensigt at skabe transparens om aflønningen og arbejdet for bestyrelsesmedlemmer i de små og mellemstore virksomheder, samt at sætte fokus på særlige udfordringer og dilemmaer i det professionelle bestyrelsesarbejde.

I takt med virksomhedsejernes øgede interesse, samt tilgangen af kvalificerede og uddannede bestyrelseskandidater, har BoardPartner set et stigende behov for at skabe viden om, hvordan bestyrelser gøres aktive og værdiskabende. Vi har primo 2018 udvidet Bestyrelsesundersøgelsen fra 2017, så den nu omfatter 1.535 bestyrelsesposter.

Læs videre og download SMV Bestyrelsesrapporten 2018

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?