Hvordan sikrer du dig at dit Bestyrelses C.V. åbner døren til virksomheden?

Udgivet Februar 2020, opdateret April 2020

Den første eller næste bestyrelsespost – hvordan kommer du i betragtning til den? I mange sammenhænge diskuteres behovet for fornyelse i bestyrelseslokalerne – yngre kræfter, kvinder, nye kompetencer såsom digitalisering, disruption, social media osv. Der er mange bud på hvad et bestyrelses C.V. skal indeholde. Alle er dog enige om, at et C.V. skal være virksomhedens første spændende møde med kandidaten.

Vores anbefalinger er et bud på, hvad vi har erfaring for, har en positiv indvirkning på kandidatens muligheder for at komme i betragtning til den første eller næste bestyrelsespost.

Det er også vores vurdering, at der fremadrettet bliver brug for gode kræfter i bestyrelseslokalerne, at der oven på Covid19 er brug for personer, der både kan og vil kriseledelse og for den sags skyld har erfaring med at udvikle nye forretningsområder, på den anden side af krisen. Vi tror at mange virksomheder i de kommende måneder kommer til at stå i den situation, at forretningsmodellen skal ændres, nye forretningsområder skal udvikles, og andre forretningsområder skal lukkes ned.

Os der som bestyrelsesmedlemmer har brugt vores tid i virksomheder under Covid19, har også kunnet iagttage, at der kan være god mening i at kigge organisationen efter i sømmene. Hvordan stod ledelsen i krisen? Var der tilstrækkelig ledelseskraft på pladserne, eller var der nogen der ikke stod distancen? Er det sidste tilfældet, kan der være brug for nye gode kræfter.

Vi tror på at der fremadrettet bliver behov for en større mobilitet i bestyrelseslokalet, og ser det i øvrigt som en fordel for virksomhederne. Vi tror også på, at rigtig mange virksomheder med det vi kan kalde Familebestyrelser, ville have haft rigtig god gavn af en professionel bestyrelse, når de kigger tilbage på krisen. Og det er her, det giver god mening at du hen over sommeren bruger lidt tid på at skærpe dit bestyrelses C.V.

Du kan med fordel betragte dit bestyrelses C.V. som en brochure, der kort præsenterer dig og den værdi du tilfører som bestyrelsesmedlem, slet ikke så forskelligt fra den brochure en virksomhed udleverer til en potentiel kunde.

Derfor er det også vigtigt, at dit C.V. fremhæver de kvaliteter, virksomheden må forventes at tillægge størst værdi. Fat dig i korthed, hold dig gerne på én side, lad være med at skrive langt, blot fordi du ikke har tid til at formulere dig kort og præcist.

Vores anbefaling:

  • Start med en inspirerende overskrift ”det er det her jeg gør” når jeg tilknyttes en virksomhed. 3-4 ord, der beskriver hvem du er.
  • Beskriv herefter kort og præcist ”hvorfor dig” – hvad tilfører du af værdi som bestyrelsesmedlem
  • Hvad er dine 2-3 vigtigste kompetencer (hard skills) og personlige egenskaber (soft skills)
  • Beskriv dine erfaringer med at hjælpe ledelsen med at implementere strategi, i form af eksempler på de resultater du har skabt, og hvordan du opnåede resultaterne – kortfattet.
  • Beskriv hvad du tilfører bestyrelsen, og herigennem virksomheden
  • Hvis du ikke allerede har erfaring fra anden bestyrelse eller advisory board, kan ledelses- og/eller rådgivningserfaring tjene som det bedste alternativ
  • Beskriv dine personlige egenskaber og hvordan du agerer i et team

 

En observation: en succesfuld direktør eller iværksætter, er ikke nødvendigvis et succesfuldt bestyrelsesmedlem. Den dygtigste operationelle leder er ikke altid den bedste strategiske leder. Du skal kunne omsætte dine erfaringer til en anden virksomhed og en anden kultur. Den metode der lykkedes for dig i en virksomhed er ikke nødvendigvis brugbar i en anden virksomhed.

 

God jagt og god fornøjelse

Følg BoardPartner på LinkedIn, eller meld dig ind i BoardPartners LinkedIn Forum for ’aktivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde’ hvor medlemmerne løbende deler og debattere bestyrelsesrelevante emner.

Lone SejersenLone Sejersen / BoardPartner er partner i BoardPartner og eksternt bestyrelsesmedlem i flere virksomheder.

Max Damgaard / BoardPartnerMax Damgaard er partner i BoardPartner, eksternt bestyrelsesmedlem, og konsulent i Erhvervshus Hovedstaden.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?