Samarbejdet mellem banker og ledelsen i SMV-segmentet

Udgivet November 2018

Filialdirektør i Jyske Bank Merete Friis og bestyrelsesformand i BoardPartner Lone Sejersen omkring samarbejdet mellem banker og ledelsen i SMV-segmentet

I BoardPartner kan vi fra tid til anden godt have en fornemmelse af, at man kun kan låne en paraply i banken, når solen skinner, ikke når det regner, siger Lone Sejersen, hvad tænker du om det synspunkt, Merete?

Jeg er ikke i tvivl om, at vi i banken med fordel kunne være dygtigere til at få afstemt forventningerne med kunden om, hvad og under hvilke vilkår vi kan hjælpe, så oplevelsen forstår jeg måske godt.

Merete fortsætter: Det er min holdning, at begge parter skal blive bedre til i fællesskab at bygge stærke relationer omkring virksomheden. For mig er det afgørende, at begge parter er villige til at investere tid og kræfter i at blive dygtige til at samarbejde, kommunikere og koordinere – at opbygge social kapital omkring virksomheden, så at sige.

Min erfaring peger samme vej, siger Lone. I BoardPartner støder vi også på virksomheder, der kun taler med banken omkring Årsrapporten – og så selvfølgelig hvis de kommer i problemer. Og i de situationer, er banken også sværere at danse med, synes jeg. Jeg kender mange ejere, der i udgangspunktet synes at ”det behøver vi ikke at fortælle banken”, fordi nogen af dem har en dårlig oplevelse i rygsækken.

Jamen det forstår jeg også godt. Det kunne jo være befriende for samarbejdet, om disse kunder og deres bestyrelser engang imellem ville udfordre os i banken, når og hvis vi træffer beslutninger, virksomheden ikke forstår. Vi – både bank og virksomheder har godt af at skulle svare på et velment ”hvorfor” fra tid til anden, siger Merete.

Jeg tror det er afgørende, at vi i virksomhederne får etableret et stærkt team omkring vækstvirksomheder, fortsætter Lone. I BoardPartner har vi god erfaring med at etablere det fælles rum, hvor alle aktører – virksomhed, bestyrelse og andre finansielle samarbejdspartnere mødes med jævne mellemrum, både for at diskutere status for den periode der er gået, men især også for at diskutere fremtidige muligheder

for virksomheden. Det opbygger tillid på den lange bane mellem alle parter, og min erfaring fortæller mig, at uden tillid finder vi ikke de gode løsninger for virksomhederne.

Det er jeg enig i Lone. Uden tillid til teamet omkring virksomheden, er der ikke meget der kan lykkes. Det kigger vi også på i banken. Får vi løbende de korrekte informationer gode som mindre gode, er økonomi-rapporteringen gennemskuelig og entydig, er der afvigelses-forklaringer, der giver mening, så kan meget lade sig gøre. Hvis økonomirapporteringen er uoverskuelig, kommer vi i tvivl, kommer vi i tvivl, ryger tilliden. Og uden tillid ender begge parter det forkerte sted.

Det forstår jeg sagtens, Merete. Det er vel i denne sammenhæng som i alle andre, at gode resultater opnås i det konstruktive samarbejde mellem flere parter, der har en fælles interesse i at nå et fælles mål, med respekt for hver parts særinteresser. De bedste eksempler har vi i BoardPartner i det åbne og konstruktive samarbejde, hvor banken bliver andet end underleverandør af penge, men også er en aktiv og begavet sparringspartner, hvor ikke alt går op i regneark. De værste eksempler er der hvor finansielle samarbejdspartnere kan se eller fornemme at der er problemer i virksomheden, men ingenting siger, før meget sent, nogle gange alt for sent for virksomheden. Og i de tilfælde savner jeg lidt mere vovemod og hjælpsomhed. Det er ikke hjælpsomt at lade være med at sige til eller fra, når man kan se at noget er galt.

Nu er banken jo ikke sat i verden for at drive virksomhederne, fortsætter Merete. Vi er sat i verden for at passe på aktionærernes penge og være med til at finansiere virksomhederne. Ejerne og bestyrelsen i virksomheden har til opgave at passe på virksomheden og skabe arbejdspladserne.  Men det er nu min erfaring, at hvis tilliden til teamet omkring virksomheden er der, så kan vi komme rigtig langt.

I BoardPartner stiller vi med aktive bestyrelsesfolk, der kan og vil etablere den åbne  dialog omkring virksomhedens udvikling og udfordringer, i et konstruktivt samarbejde med virksomhedens finansielle samarbejdspartnere, så der kan findes langtidsholdbare løsninger.

Følg BoardPartner på LinkedIn, eller meld dig ind i BoardPartners LinkedIn Forum for ’aktivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde’ hvor medlemmerne løbende deler og debattere bestyrelsesrelevante emner.

Lone SejersenLone Sejersen / BoardPartner er partner i BoardPartner og eksternt bestyrelsesmedlem i flere virksomheder.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?