Nyheder:

Under aktuelle nyheder kan du se de seneste nyheder fra BoardPartner, publiceret på LinkedIn.

I Presse afsnittet kan du læse presseomtale af BoardPartner, vores publikationer, bestyrelsesrapporter, eller vores partnere.

Hvis du vil have flere bestyrelsesrelevante nyheder i din LinkedIn feed, er du velkommen i BoardPartner’s ’forum for aktivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde’.

Følg BoardPartner på LinkedIn og få nyheder, artikler og gratis adgang til værktøjer og rapporter.

Aktuelle nyheder:

De seneste nyheder fra BoardPartner publiceret på LinkedIn.

Hvis du vil have flere bestyrelsesrelevante nyheder i din LinkedIn feed, er du velkommen i BoardPartner’s ’forum for aktivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde’.

Presse omtale:

Presseomtale af BoardPartner, vores publikationer eller vores partnere.

Bestyrelser på vildspor
Børsen (24. maj 2024)

Michael K. Rasmussen og Bjarne Jacobsen fra BoardPartner skriver i dag i Børsen om at kvaliteten af forberedende bestyrelses materiale og økonomi rapportering halter lidt.

Ifølge Bestyrelsesrapporten 2024 syntes hvert tredje bestyrelsesmedlem at kvaliteten af forberedende bestyrelses materiale er lav eller under middel.

Læs hele artiklen i Børsens e-avis

Trods fremgang har forsyningssektoren den laveste kvindelige repræsentation i bestyrelserne.
Altinget (8.marts 2024)

”Vi må kunne gøre repræsentation i forsyningssektoren bedre – både kommunalt, i de forbrugervalgte selskaber og i interesseorganisationerne.” skriver Laila Kildesgaard, der er ekspert i grøn omstilling og referer bl.a. til En lav repræsentation af kvinder i bestyrelser i Danmark er efterhånden et kendt fænomen på tværs af brancher, og Board Partner har i 2024 opgjort, at fordelingen har ligget stabilt de seneste ti år.

Læs hele artiklen i Altinget

“Bestyrel­ses­ho­nora­rerne stiger – men kun halvdelen er tilfredse”
Børsen (6.marts 2024)

Bestyrelseshonorarerne i mindre og mellemstore virksomheder er øget med 7,7 pct. pr. år igennem de seneste fire år. Der er en signifikant stigning i honoraret i næsten alle virksomhedsstørrelser.

Det viser den helt nye Bestyrelsesundersøgelsen 2024, der er foretaget af bestyrelsesnetværket Boardpartner, som over de seneste seks år løbende har monitoreret honorarerne i smv-segmentet.

Stigningen betyder dog ikke, at bestyrelsesmedlemmerne er tilfredse med deres aflønning. Kun lidt over halvdelen (58 pct.) mener, at honoraret er passende, mens 39 pct. mener, at honoraret er for lavt eller i underkanten.

Læs hele artiklen i Børsen

Top-CIO Torben Kjær: Sådan får du bragt it-sikkerhed ind på bestyrelsernes lystavler – de trænger til det
ComputerWorld (16. februar 2024)

Interview: “Det lyder som om, it-afdelingen har styr på det” Ifølge top-CIO Torben Kjær er den sætning det farligste, som en bestyrelse kan sige, fordi det betyder, at bestyrelsen har stukket hovedet i jorden som en struds.

Da Aller-koncernens CIO Torben Kjær tager telefonen, har han netop overværet en PowerPoint-præsentation, som ifølge ham illustrerer, hvorfor cybersikkerhed har svært ved at bide sig fast helt oppe i bestyrelseslokalerne.

”Der var nok over 30 forkortelser på ét slide,” siger Torben Kjær.

”Og det er der jo ingen, der forstår.”

Torben Kjær har mere end 15 års erfaring som it-direktør i flere store, danske virksomheder. Dertil er kommet tre bestyrelsesposter samt en partnerrolle i foreningen Boardpartner, som i de sidste ti år har undersøgt, hvad landets forskellige bestyrelser oplever af udfordringer.

Ifølge den nylige undersøgelse beskæftiger 31 procent af alle landets bestyrelser sig ikke med it og cyber.

”Det er skidt,” konstaterer han.

Læs hele artiklen i ComputerWorld

Hver anden bestyrelse bidrager svagt til værdiskabelse
BestyrelsesGuiden (7. februar 2024)

Bestyrelsesnetværket BoardPartner har taget tempe­raturen på bestyrelsesarbejdet i danske SMV-virksom­heder baseret på 1354 svar fra personer i og omkring virksomheders bestyrelser. Undersøgelsen viser, at 47 pct. af direktørerne og 42 pct. af ejerlederne vurderer, at ”deres” bestyrelser bidrager ”under middel” eller ”lavt” til værdiskabelsen. Men bestyrelsesformænde­ne ser helt anderledes på det.

85 pct. af de adspurgte bestyrelsesfor­mænd synes grundlæggende, at besty­relsen bidrager godt eller rigtig godt til selskabets værdi­skabelse. Men deres egne direktører eller ejerlederne i virksomheden ser helt anderledes på det. Meget tyder så­ledes på, at der er behov for en høj grad af forventnings­afstemning mellem formanden og den daglige ledelse. I hvert fald synes der at være forskel på direktørens og ejer­ledelsens ambitioner – i forhold til det, bestyrelsen leverer.

Til gengæld er der stor forskel på ejerlederens og di­rektørens vurdering afhængigt af, hvor seriøst bestyrel­sen arbejder. Boardpartner har med afsæt i syv ”gode” bestyrelsesvaner forsøgt at definere bestyrelsernes A- og B- hold. A-holdene er defineret efter, om de arbejder med seks eller syv af de gode bestyrelsesvaner, og B-holdene arbejder med færre end seks vaner.

Læs hele artiklen i BestyrelsesGuiden

Rekruttering fra netværket begrænser kompetencerne i bestyrelsen
Finans (7. februar 2024)

Danske bestyrelsers rekruttering bør ikke kun foregå i ledelsens og bestyrelsens netværk. Det er på tide at åbne ansøgningsprocesserne, så der kan skabes større diversitet på tværs af kompetencer.

En nylig undersøgelse fra Board Partner understreger, at bestyrelsesmedlemmer i de fleste tilfælde findes i netværket. Faktisk er det kun 12 pct., der rekrutteres via åbne ansøgninger og rekrutteringsbureauer, mens 62 pct. rekrutteres via netværk.

Selv om det førstnævnte tal er steget fra 8 pct. i 2022, er det fortsat et meget lavt tal. Bestyrelsesrekruttering kræver dybdegående indsigt og omhyggelig vurdering, og man risikerer udfordringer i form af manglende diversitet og mangel på kritisk udfordring af ledelsen, hvis ikke man søger bredere i rekrutteringsprocessen.

Læs hele debat indlægget i Finans

Antallet af bestyrelser er steget markant – men det er opfattelsen af deres værdiskabelse ikke
Mandag Morgen (5. februar 2024)

De seneste år er antallet af bestyrelser vokset med flere tusinde. Men desværre følger den værdiskabelse, som bestyrelsen gerne skulle tilføre virksomheden, ikke altid med, fastslår bestyrelsesrådgiverne, BoardPartner, i deres årlige rapport. Den indikerer, at det blandt andet skyldes manglende professionalisme i den måde, bestyrelserne arbejder på. To professorer påpeger, at et godt samspil med topledelsen er lige så afgørende for at skabe værdi.

Læs hele artiklen i MandagMorgen (I samarbejde med MandagMorgen kræver dette link ikke abonnement)

Tre konklusioner om bestyrelsers rekruttering, diversitet og kompetencer i 2024
Mandag Morgen (5. februar 2024)

Antallet af kvinder i bestyrelser er steget markant, men…
I takt med, at der er kommet langt flere bestyrelser i Danmark, er der også langt flere kvinder, der har fået en bestyrelsespost. Tal fra Danmarks Statistik, hvoraf de seneste er fra 2018-2021, viser at der i perioden er kommet 26 procent flere kvinder ind i bestyrelser. Paradoksalt nok er selve andelen af kvinder i bestyrelser ikke steget.

Den professionelle rekruttering stiger
Kongevejen for rekruttering til bestyrelser er via personlige netværk. De seneste fire år har der dog været en bevægelse mod flere åbne opslag og brug af headhuntere, og dermed sker der altså en udvikling mod en mere åben og professionel rekruttering. Det er dog fortsat det personlige netværk, der spiller hovedrollen.

Bestyrelsens kompetencer kunne være meget bedre
I Bestyrelsesrapporten 2024 er det heldigvis kun 7 procent af bestyrelserne, der svarer, at de ’i lav grad’ har de nødvendige kompetencer, mens 52 procent svarer, at de ’i høj grad’ har de nødvendige kompetencer. Det kan umiddelbart lyde positivt, men omvendt er der plads til forbedring i hele 48 procent af bestyrelserne, hvor kompetenceniveauet altså ikke er helt i top.

Læs hele artiklen i MandagMorgen (I samarbejde med MandagMorgen kræver dette link ikke abonnement, scroll ned i artiklen til fakta boksen, for at læse alle detaljer)

Hver anden bestyrelse bidrager svagt til værdiskabelse
Økonomisk ugebrev (5. februar 2024)

Bestyrelsesnetværket BoardPartner har taget tempe­raturen på bestyrelsesarbejdet i danske SMV-virksom­heder baseret på 1354 svar fra personer i og omkring virksomheders bestyrelser. Undersøgelsen viser, at 47 pct. af direktørerne og 42 pct. af ejerlederne vurderer, at ”deres” bestyrelser bidrager ”under middel” eller ”lavt” til værdiskabelsen. Men bestyrelsesformænde­ne ser helt anderledes på det.

85 pct. af de adspurgte bestyrelsesfor­mænd synes grundlæggende, at besty­relsen bidrager godt eller rigtig godt til selskabets værdi­skabelse. Men deres egne direktører eller ejerlederne i virksomheden ser helt anderledes på det. Meget tyder så­ledes på, at der er behov for en høj grad af forventnings­afstemning mellem formanden og den daglige ledelse. I hvert fald synes der at være forskel på direktørens og ejer­ledelsens ambitioner – i forhold til det, bestyrelsen leverer.

Til gengæld er der stor forskel på ejerlederens og di­rektørens vurdering afhængigt af, hvor seriøst bestyrel­sen arbejder. Boardpartner har med afsæt i syv ”gode” bestyrelsesvaner forsøgt at definere bestyrelsernes A- og B- hold. A-holdene er defineret efter, om de arbejder med seks eller syv af de gode bestyrelsesvaner, og B-holdene arbejder med færre end seks vaner.

Læs hele artiklen i Økonomisk Ugebrev

Netværk er stadig vigtigst for at få en stol i bestyrelsen – men bedre metoder vinder frem
Børsen (4. februar 2024)

Næsten to ud af tre bestyrelsesposter bliver besat via personlige eller professionelle netværk – men “golfbane-rekruttering” er på vej ned, viser bestyrelsesrapport.

Baseret på svar og data fra i alt 1354 bestyrelsesposter afslører Bestyrelsesrapporten 2024 – den bliver udgivet hvert år af den danske erhvervsforening for aktive bestyrelsesmedlemmer – at personlige netværk stadig spiller en hovedrolle, når der rekrutteres til ledige bestyrelsesposter.

“Myten om, at man finder den næste bestyrelsespost på golfbanen via “the oldboys’ network” er stærkt nedadgående, og det er godt. Der er en stigende professionalisering i gang, hvor man forsøger at komme ud i en bredere kreds af kandidater end dem, man kender i forvejen,” siger Hans-Henrik Sødersted-Olsen.

Han bygger sin optimisme på, at det i 2024 er 12 pct. af de ledige bestyrelseshverv, der besættes via enten professionel rekruttering – ofte forstået som et headhunterfirma eller lignende – eller helt åbne opslag, hvor der annonceres efter interesserede og kvalificerede kandidater.

Læs hele artiklen i Børsen

Ny rapport afslører stor udvikling: Så meget fylder ESG hos bestyrelserne
Jern*Maskinindustrien (23. januar 2024)

Der har været masser af kritik af, at danske bestyrelser ikke har taget ESG til sig som en fast del af bestyrelsesarbejdet. Ligesom det ikke har skortet på kritik af, at danske bestyrelser mangler kompetencer inden for ESG.

Men nye tal viser, at det måske ikke er helt så slemt endda, skriver Mandag Morgen.

Tallene kommer fra ‘Bestyrelsesrapporten 2024’, den årlige bestyrelsesrapport fra BoardPartners, der dækker besvarelser fra knap 1.400 danske bestyrelser.

Læs hele artiklen i Jern*Maskinindustrien

ESG er kommet på dagsordenen i bestyrelserne i store danske virksomheder
DK Indkøb (22. januar 2024)

84 pct. af bestyrelserne for de største danske virksomheder nu har grøn omstilling på dagsordenen, viser en ny rapport. De mindre virksomheder halter stadig efter.

Der har været masser af kritik af, at danske bestyrelser ikke har taget ESG til sig som en fast del af bestyrelsesarbejdet. Ligesom det ikke har skortet på kritik af, at danske bestyrelser mangler kompetencer inden for ESG.

Tallene kommer fra ‘Bestyrelsesrapporten 2024’, den årlige bestyrelsesrapport fra BoardPartners, der dækker besvarelser fra knap 1.400 danske bestyrelser.

Læs hele artiklen i DK Indkøb

ESG er (endelig) kommet på dagsordenen i bestyrelserne
Mandag Morgen (22. januar 2024)

Efter års kritik af, at det går for langsomt med at få danske bestyrelser til at fokusere på ESG, ser det nu ud til at rykke. En spritny undersøgelse af 1400 danske bestyrelser viser, at mere end otte ud af ti bestyrelser i de største selskaber nu beskæftiger sig med bæredygtighed, og at der generelt er vækst i de grønne initiativer. De mindre virksomheder halter dog stadig efter.

I den årlige undersøgelse blandt knap 1.400 danske bestyrelser, lavet af bestyrelsesrådgivningsvirksomheden BoardPartners i samarbejde med DI, er det langt størstedelen af bestyrelserne for virksomheder med en omsætning på over 250 millioner kroner, der svarer at de har fokus på ESG.

Læs hele artiklen i Mandag Morgen (I samarbejde med Mandag Morgen kræver dette link ikke abonnement)

“Stigende krav fører til flere bestyrelser”
Børsen (21. december 2023)

Det er blevet populært at etablere bestyrelser i anpartsselskaber.

Alt tyder på, at selskaberne henter eksterne medlemmer ind for at professionalisere ledelsen. Dels er antallet af bestyrelser i selskaberne fordoblet på få år, dels er antallet af bestyrelsesmedlemmer steget med 27 pct.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at det totale antal af bestyrelsesmedlemmer i aktie- og anpartsselskaber er steget med 27 pct. fra 151.000 til 192.500 i perioden fra 2018 til 2021.

Hvis man omregner antallet af bestyrelsesmedlemmer til antal bestyrelser, kan man se, at antallet af anpartsselskaber med en bestyrelse er mere end fordoblet i perioden 2018-2022 – fra ca. 6400 til 17.000 bestyrelser.

Læs hele artiklen i Børsen.

Sådan får du din første bestyrelsespost
Lederstof.dk (3. november 2023)

Kun fire procent af bestyrelsesposterne i danske SMV’er besættes via opslag eller rekruttering, viser 2022-tal fra foreningen BoardPartner. Men hvordan finder du så vej til din første bestyrelsespost? Det korte svar er, forklarer Peter Nordgaard, at du skal opsøge de organisationer, hvor du mener, du kan gøre en forskel.

»I virkeligheden minder det at søge en bestyrelsespost meget om at søge et almindeligt job. Det handler om at overbevise virksomheden om, du kan skabe værdi for dem,« siger han.

Læs hele artiklen på Lederstof.dk

“Alt for få bestyrelser evaluerer sig selv – og det kan begrænse værdiska­belse”
Børsen (29. oktober 2023)

Alt for få bestyrelser bruger en bestyrelsesevaluering som et tjek på, hvordan de kan blive en endnu bedre og mere værdiskabende bestyrelse.

BoardPartners seneste årsrapport, baseret på 1455 bestyrelsesmedlemmer- og virksomhedslederes besvarelser afdækker, at mindre end halvdelen af de adspurgte laver bestyrelsesevalueringer.

Og rapporten konkluderer, at dem, der laver evalueringer, klarer sig bedre, end dem der ikke gør. Bestyrelsesevaluering er netop en af de 7 gode vaner, de bedste bestyrelser praktiserer.

Læs hele artiklen i Børsen.

Rådgiver: Kompetencer vejere tungere end tilhørsforhold i DC-bestyrelse
ArgiWatch (24. oktober 2023)

På formandsposten er det vigtigere med erfaring fra bestyrelsesledelse end fra kødbranchen, lyder det fra BoardPartner’s Michael Staal.

”Hvis du har en bestyrelse på 13 personer, så vil jeg godt anlægge den betragtning, at en kvalifikation som bestyrelsesleder vil vægte meget højt,” siger Michael Staal.

”I forhold til at være med til at forme bestyrelsen, så den er på forkant med udviklingen, der vil jeg mene, at det er meget mere væsentligt at have en (formand, red.) der har erfaringer med bestyrelsesledelse end én, der kender branchen,” tilføjer Michael Staal.

Han påpeger, at han ikke kender til medlemmernes specifikke kompetencer og derfor ikke anfægter dem, men fremhæver, at det i et selskab af Danish Crowns størrelse vil være en absolut fordel med en formand, der har bred erfaring fra en række bestyrelser.

”Det handler ikke om en specifik industri, men om hvordan man leder en så stor bestyrelse, så den rent faktisk skaber værdi. Det er jo ikke så tit, sådan nogle mødes, så hvordan sørger man for, at så mange mennesker rent faktisk bidrager til ledelsen af selskabet,” forklarer Michael Staal.

Læs hele artiklen i ARGIWATCH.

Få de 7 bedste bestyrelsesvaner fra bestyrelsesarbejdets absolutte A-hold
Ny I Bestyrelsen (12. april 2023)

”Vidste du, at 80% af alle bestyrelsesmedlemmer synes det går super duper med deres egen indsats? Mens kun 50% af alle direktører er enige?”

Det er igen bestyrelsesnetværket BoardPartner, der har været på spil med endnu en super interessant kortlægning af de danske SMV-bestyrelser.

I “7 gode bestyrelsesvaner” kan vi for første gang se, hvad der adskiller de gode og værdiskabende bestyrelser fra de knap så gode og mere tilbagelænede.

Dem deler jeg i denne episode, og nu tænker du måske:

”Hvad gør bestyrelsen så helt konkret i de virksomheder, hvor de rent faktisk bidrager til værdiskabelsen?”

Lyt til episoden her.

Børsen / BoardPartner

Guld gemt i mindre og mellemstore virksomheder
Børsen (23. marts 2023)

Der skal ikke graves dybt, før det glimter af guld i de mange mindre danske virksomheder. Værdierne vrimler frem, når bestyrelserne begynder at arbejde lige så professionelt som de store, danske virksomheder. Det indikerer en ny dansk undersøgelse fra foreningen Boardpartner, der bakkes op af Komitéen for God Selskabsledelse og Dansk Aktionærforening

Adm. direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak hilser undersøgelsen fra Boardpartner velkommen. “Der hersker ikke tvivl om, at der vil være et kæmpe potentiale i, at bestyrelserne arbejder mere professionelt. Ikke mindst set i lyset af de mange fejlrekrutteringer af direktører, som ofte skyldes, at bestyrelser ikke ved, hvad de vil,” siger Mikael Bak

Der er penge at hente for bestyrelsesmedlemmerne ved at arbejde med de syv gode bestyrelsesvaner. Det viser en særkørsel, som Boardpartner har udarbejdet for Børsen på basis af deres undersøgelse.

De menige medlemmer på A-holdet får i gennemsnit 40 pct. mere i honorarer end medlemmerne på B-holdet. For formændene er forskellen endnu mere udtalt. De får i gennemsnit 74 pct. mere i honorarer end formændene på B-holdet.

Læs hele artiklen på Børsen’s hjemmeside.

Undersøgelse: Danske bestyrelser kan opdeles i A-hold og B-hold
MandagMorgen (17. marts 2023)

Mange bestyrelser bidrager ikke med den værdiskabelse til virksomheden, som de selv tror. Det afdækker data fra 1.451 bestyrelser og virksomheder. Samme data kortlægger en række specifikke adfærdsmønstre, som er afgørende for værdiskabelse, og derfor er der også en konkret opskrift på, hvordan en B-bestyrelse kan blive en A-bestyrelse, konkluderer BoardPartner, der står bag undersøgelsen.

”Datasættet afslører, at der er en klar sammenhæng mellem den adfærd, en bestyrelse har, og om den bliver opfattet som værdiskabende af virksomhedens øverste ledelse,” forklarer Marlene Haugaard, som er formand for BoardPartner og selv har været aktiv i bestyrelser i over 15 år.

Læs hele artiklen her.

Nu kan du måle hvor meget din bestyrelse faktisk bestiller
Børsen (2. marts 2023)

Ny metode kan afsløre, hvor meget værdi bestyrelsen skaber. Og resultatet kan benchmarkes i forhold til andre bestyrelser. Det er med til at sætte standarden for godt bestyrelsesarbejde, konkluderes i en undersøgelse.

Står det til Board Partner, er det slut med slendrian i de danske bestyrelser – uanset virksomhedens størrelse og ejerform kan bestyrelsens aktivitet måles og benchmarkes i forhold til andre bestyrelser.

Board Partner har dechifreret deres årlige bestyrelsesrapport fra 2022 og fundet frem til, hvorfor der i mange virksomheder er stor uenighed mellem adm. direktør, ejer, aktionærer og bestyrelser om, hvorvidt bestyrelsen bidrager til at skabe værdi i selskabet.

Læs hele på Børsens hjemmeside.

Tue Mantoni / Berlingske / BoardPartner

Kommentar | Som 34-årig blev jeg medlem af B&O-bestyrelsen – det burde ske for langt flere
Berlingske (11. december 2022)

Tue Mantoni skriver i Berlingske søndag, om hvorledes han selv i B&O har oplevet hvordan bestyrelsesarbejdet er blevet mere professionelt, og argumenterer samtidig for mere diversitet i form af alder, etnicitet samt rekruttering i de danske bestyrelser.

Med reference til BoardPartner Bestyrelsesrapporten 2022 skriver Tue Mantoni endvidere:

”Syv ud af ti bestyrelsesposter besættes af mennesker, der kender nogen, der kender nogen. Virksomhederne rekrutterer gennem netværk, og kun otte procent af posterne til en bestyrelse sker gennem et åbent opslag. Er man ikke en del af de eksisterende netværk, bliver man ikke set. Netværkene er ikke just præget af diversitet.” og fortsætter:

”Flertallet af de danske bestyrelser er det, vi har kaldt »tantebestyrelser«, fordi de er domineret af familiemedlemmer ofte med ingen eller begrænset uddannelse udover folkeskolen. Nu er en uddannelse jo ingen garanti for at kunne levere værdi, men kompleksiteten og mængden af læsestof i en bestyrelse er hastigt stigende, og grundig forberedelse er en betingelse for at kunne bidrage.”

Læs hele artiklen her.

Bestyrelsesakademiet: Sørg for at få alle personlige kompetencer i spil – og helst uden filter
Erhverv+ (6. december 2022)

Samarbejdet afgør, om bestyrelsen er velfungerende og skaber værdi, og som det gælder for alle samarbejder, afhænger succesen af mennesker og relationer.

Sådan lyder det fra Steen Ernland, formand for Adaptum Partners og forfatter til bogen Den Aktive Bestyrelse.

En ny dansk undersøgelse fra Board Partner viser, at kun omkring halvdelen af ejerledere og direktører mener, at deres bestyrelse tilfører over middel værdi til virksomhedens beslutninger. Beslutningseffektivitet afhænger af fire parametre, tilføjer Steen Ernland.

Læs hele artiklen her.

Bestyrelse / Mandag Morgen / BoardPartner / Grøn omstilling

Eksperters klare råd: Kompetencer i grøn omstilling skal ind i bestyrelseslokalet nu
Mandag Morgen (10. oktober 2022)

Bestyrelserne i både store, mellemstore og små danske virksomheder står foran et stort arbejde med at tilegne sig flere kompetencer inden for bæredygtighed og ESG-rapportering. Længe har det været muligt at undslå sig, men alt taler for, at tiden er kommet, hvis man skal undgå at sakke bagud, lyder rådet fra danske og internationale bestyrelsesrådgivere.

Herhjemme konstaterer en anden undersøgelse blandt 1455 bestyrelsesmedlemmer lavet af Boardpartner i samarbejde med DI, at i de små og mellemstore virksomheder er den grønne omstilling kun yderst sjældent på dagsordenen medmindre det er på foranledning af direktionen. Bestyrelserne her spiller altså ikke en proaktiv rolle i den grønne omstilling.  

Læs hele artiklen her.

Børsen / BoardPartner / Bæredygtighed

Debat | De danske bestyrelser er stadig langt bagud, når det drejer sig om bæredyg­tighed
Børsen (18. september 2022)

Når Børsen med henvisning til en optælling fra rekrutteringsbureauet Heidrick & Struggles skriver, at:

“Danske bestyrelser ruster sig til (grøn) omstilling”, og at “Bæredygtighed har (…) bevæget sig fra at være en ikkeprioritet i bestyrelsen til at stå på cv’et for hvert fjerde nye bestyrelsesmedlem” … så ville jeg virkelig ønske, at det var sandt. Det er det bare ikke.

Det har vi gode data på takket være bestyrelsesnetværket Boardpartner, som hvert andet år laver en større kortlægning af bestyrelserne i de små og mellemstore virksomheder.

I SMV Bestyrelsesrapporten 2022 konkluderer Boardpartner: “Det får os til at konkludere, at det ikke er bestyrelsen, der bringer den grønne dagsorden ind i virksomheden. Derimod er det virksomheden, der bringer det til bestyrelsens opmærksomhed, når virksomheden igangsætter aktiviteter eller er blevet mødt med krav fra omverdenen.”

Læs hele artiklen her.

Uddannelse / Mandag Morgen / Bestyrelse / BoardPartner

Der er flere ufaglærte end jurister i de danske virksomhedsbestyrelser
Mandag Morgen (30. maj 2022)

Over 12.000 medlemmer af danske virksomhedsbestyrelser – svarende til otte procent – har kun grundskolen som den højest fuldførte uddannelse. Det er bekymrende i en tid, hvor virksomhederne står over for enorme udfordringer som grøn omstilling og digitalisering, mener eksperter. Ny kortlægning viser uddannelsernes fødekæde til landets virksomhedsbestyrelser.

Mange danske virksomheder slet ikke er kommet op i gear endnu på blandt andet den grønne omstilling, bliver også dokumenteret i Bestyrelsesrapporten 2022, som bestyrelsesnetværket BoardPartner står bag i samarbejde med Dansk Industri og konsulentfirmaet Keystones. Den viser, at kun hver femte virksomhedsbestyrelse af egen drift har sat grøn omstilling på virksomhedens agenda.

Læs hele artiklen her.

Mone Juul / Børsen / BoardPartner / Honorar / Bestyrelse

Mona Juul: Reglerne for bestyrel­ses­ho­norarer er for stramme og skaber kaosansøgninger kan være kvindernes vej ind i bestyrelserne
Børsen (26. april 2022)

Mere end hver tredje bestyrelse er ifølge en rapport fra Boardpartner på kant med skattelovgivningen, når de udbetaler bestyrelseshonorarer.

Det skyldes, at reglerne for bestyrelseshonorarer er så stramme og komplekse, at honoraret for bestyrelsesmedlemmer skal udbetales som A-indkomst, medmindre den såkaldte “advokatregel” kan anvendes, hvorefter bestyrelsesmedlemmer kan fakturere virksomheden for sit bestyrelseshonorar, dog kun såfremt, at bestyrelsesarbejde er en integreret del af konsulentforretningen, og at bestyrelseshonoraret er en naturlig følge af konsulentarbejdet og ikke den anden vej rundt. Fik du den? Helt sikkert.

Læs hele artiklen her.

Peter Agergaard / BoardPartner / Bestyrelsesrapporten 2022

Åbne ansøgninger kan være kvindernes vej ind i bestyrelserne
Finans (18. april 2022)

Der mangler ikke kvindelige ledelsestalenter, men hvorfor halter det alligevel med at skaffe kvinder til bestyrelserne? Det skyldes bl.a., at der er store problemer med måden, vi rekrutterer. Der er her, det store slag skal slås.

I dag bliver kun 8 pct. af bestyrelsesposter besat gennem åbne ansøgninger og rekruttering. Det viser Bestyrelsesrapporten 2022, som er udgivet af BoardPartner.

Læs hele artiklen her.

Natasha Friis Saxberg / BoardPartner / Bestyrelse / Bæredygtighed

En helt ny type bundlinje skal forankres i topledelsen
Finans (8. april 2022)

Med de stigende krav til at kunne måle og dokumentere sine grønne og bæredygtige initiativer, bliver topledelsen og bestyrelsen mødt med en helt ny bundlinje.

Desværre halter de danske bestyrelser gevaldigt bagefter, når det kommer til klimaet. En undersøgelse fra Boardpartner viser, at fire ud af ti bestyrelser aldrig eller næsten aldrig har grøn omstilling på dagsordenen.

Den grønne omstilling kommer faktisk kun op på bestyrelsesmøderne, hvis de bliver mødt af konkrete krav fra kunder, eller fordi det kræves pga. et konkret projekt. Altså ingen proaktiv tilgang til området fra bestyrelsens side, hvilket er underligt, da business casen ofte er positiv, og kravene fra kunderne vil komme lige om lidt.

Læs hele artiklen her.

Mie Krog / BoardPartner / Jylland-Posten

Erhvervskvinder kræver opgør med bestyrelsespraksis
Jyllands-Posten (8. marts 2022)

Danske bestyrelser bør søge bredere end i egne netværk, så flere kvinder kan få fat i posterne, mener Kristina May Pries og Mie Krog, der begge er aktive bestyrelsesmedlemmer. Men meningerne er delte, når spørgsmålet falder på kønskvoter.

”9 ud af 10 bestyrelsesposter bliver besat gennem netværk og rigtig mange kvinder er bare ikke del af de bestyrelsesnetværk, der findes rundt om i Danmark” siger Mie Krog.

Hun henviser til en rapport om de danske bestyrelser, lavet af erhvervsforeningen BoardPartner, der bl.a. viser, hvordan bestyrelsesmedlemmer bliver rekrutteret. Her svarer blot 8 pct. at de fik deres bestyrelsespost gennem et åbnet opslag, mens hhv. 48 pct. og 19 pct. angiver, at de blev rekrutteret gennem eget eller professionelt netværk. Andre angiver f.eks., at de fik posten som investor eller via bank eller kapitalfond.

Læs hele artiklen her.

Laura er 44 år og er blevet professionelt bestyrelsesmedlem. Hun opfordrer andre til at gøre det samme: »Det er fantastisk«
Berlingske (5. marts 2022)

Diversitetsagendaen sniger sig gradvist ind i de små og mellemstore virksomheders bestyrelseslokaler. Det oplever Laura Vilsbæk, der selv sidder i syv af slagsen samt i fire advisory boards. Unge bør overveje at følge samme spændende vej, mener hun. Det har nemlig værdi. På flere måder.

I dag bliver 70 procent af alle bestyrelsesposter besat via netværk, fremgår det af SMV Bestyrelsesrapporten 2020. Derfor skal man starte netop i ens netværk, hvis man vil byde ind på en post. Derudover er det en god idé at gøre sig klogere via kurser. Man skal ikke nødvendigvis være bange for, at man ikke har den traditionelle ledererfaring. Virksomheder kan alligevel være interesseret i ens input.

Læs hele artiklen i Berlingske.

Sustain Report / BoardPartner / Michael Staal

Kvinderne sidder tungt på bestyrelsernes A-hold
Sustain Report (3. marts 2022)

Diversitet er et nøgleord, hvis man skal have en virksomhedsbestyrelse, der skaber værdi. Og man skal huske, at diversitet også kan være divers.

Flere kvinder og færre familiemedlemmer. Sådan lyder et par at de vigtigste stikord til at få sammensat en stærk virksomhedsbestyrelse, som skaber værdi for virksomheden.

Opskriften kommer fra Michael Staal. Han er selv erfaren professionelt bestyrelsesmedlem og en af forfatterne af Bestyrelsesrapporten 2022. Rapporten er udarbejdet af BoardPartner, et netværk af erfarne professionelle bestyrelsesmedlemmer. Den er baseret på svar fra 1455 bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer et bredt spænd af virksomheder.

– Det er fjerde gang, vi har udarbejdet bestyrelsesrapporten. Det er meget tydeligt, at der er et A-hold og et B-hold af bestyrelser, og A-holdet skaber i langt højere grad værdi for deres virksomheder, siger han.

Læs hele artiklen her.

Sustain Report / BoardPartner

Bestyrelser overser grøn omstilling
Sustain Report (28. februar 2022)

Kun hver femte virksomhedsbestyrelse har af egen drift sat grøn omstilling på virksomhedens agenda. Det viser bestyrelsesrapporten 2022.

Bestyrelserne i de mindre og mellemstore virksomheder formår i al for ringe grad at sætte den grønne omstilling på dagsordenen.

I de virksomheder, som ikke allerede er blevet mødt af konkrete krav fra markedet eller myndigheder, er det kun i hver femte virksomhed, at bestyrelsen af egen drift  har igangsat konkrete aktiviteter, så virksomheden udnytter nye markedsmuligheder eller tilpasser sig nye krav, som følger af den grønne omstilling.

Læs hele artiklen her.

Børsen / BoardPartner / Bestyrelsesrapporten 2022 / Grøn omstilling

Bestyrelser bakser med grøn omstilling
Børsen (15. februar 2022)

Grøn omstilling er i dag et fast punkt på alle L-teks bestyrelsesmøder. Direktøren fremlægger status, får sparring og drøfter kommende indsatser.

Men den måde at arbejde med grøn omstilling på er langt fra almindelig i landets mindre og mellemstore virksomheder. En ny undersøgelse fra bestyrelsesnetværket Boardpartner viser, at knap fire ud af ti bestyrelser aldrig eller næsten aldrig har grøn omstilling på dagsordenen.

“De fleste smv’er er en del af en værdikæde, hvor der er masser af eksportmuligheder i at være klar, før der bliver stillet krav. Det er ærgerligt, at bestyrelserne ikke er mere forretningsmindede,” mener Michael Staal.

Også Mette Neville, der er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus Universitet, påpeger, at det kan være farligt for smv-bestyrelserne at forholde sig i venteposition. For det er ikke længere et spørgsmål, om smv’erne vil blive mødt af et krav, men hvornår, mener hun.

Læs hele artiklen her.

Børsen / BoardPartner / Bestyrelsesrapporten 2022 / Grøn omstilling

Direktør i jysk stålfirma om grønne dilemmaer: Nu handler det om til- og fravalg, og her skal bestyrelsen indover
Børsen (14. februar 2022)

Grøn omstilling er i dag et fast punkt på alle L-teks bestyrelsesmøder. Direktøren fremlægger status, får sparring og drøfter kommende indsatser.

Men den måde at arbejde med grøn omstilling på er langt fra almindelig i landets mindre og mellemstore virksomheder. En ny undersøgelse fra bestyrelsesnetværket Boardpartner viser, at knap fire ud af ti bestyrelser aldrig eller næsten aldrig har grøn omstilling på dagsordenen.

Rapporten viser også, at grøn omstilling først kommer på bestyrelsens bord, hvis virksomheden bliver mødt af konkrete krav fra kunder eller banken. Eller også er det direktionen, der bringer det til bordet, fordi den har sat gang i konkrete projekter.

“Bestyrelsen er ikke proaktiv på den grønne omstilling. Men hvis ikke bestyrelsen bringer emnet på banen, hvem skal så bringe smv’erne ind i kampen,” spørger Michael Staal, der er medlem af Boardpartner.

Læs hele artiklen her.

Altingen / Bestyrelsesrapporten 2022 / Skat på bestyrelse

Ny rapport: Mere end hver tredje bestyrelse er på kant med skattelovgivningen
Altinget (11. februar 2022)

36 procent af bestyrelserne i Danmark benytter en praksis, som er på kant med skattelovgivningen, når de udbetaler bestyrelseshonorarer. Det viser en ny rapport fra Boardpartner. Skatteekspert stempler lovgivningen som “håbløst umoderne” og kalder sammen med DI på regelændringer.

Selvom de danske bestyrelser afsætter tid til ‘compliance & control’-aktiviteter, så er et stort mindretal stadig på kant med compliance inden for skattelovgivning, når det kommer til udbetaling af bestyrelseshonorarer.

Sådan lyder konklusionen i årets bestyrelsesrapport fra Boardpartner, der er et erhvervsnetværk af erfarne bestyrelsesmedlemmer.

Læs hele artiklen her.

Børsen / BoardPartner / netværk / Bestyrelsesrapporten 2022

Debat | Kære bestyrel­ses­dan­mark, drop de indspiste netværk og slå døren op til bestyrel­ses­lo­kalet
Børsen (9. februar 2022)

Ifølge dugfriske tal fra SMV Bestyrelsesrapporten 2022 fra Boardpartner angiver bestyrelsesmedlemmer og -formænd, at under 8 pct. af deres poster er erhvervet på baggrund af åbne opslag eller professionelle rekrutteringer. Sig det lige højt: Under 8 pct!

Men hvordan har de over 100.000 bestyrelsesmedlemmer så landet deres poster? Det kommer rapporten også med et bud på. Cirka 70 pct. af alle medlemmer rekrutteres nemlig gennem netværk.

Læs hele artiklen her.

Mandag Morgen / BoardPartner / Bestyrelsesrapporten 2022 / Grøn omstilling

Ny undersøgelse: Det er ikke bestyrelserne der driver den grønne omstilling
Mandag Morgen (7. februar 2022)

Mens de største danske virksomheder er ved at slå ind på en grøn kurs, hænger de små og mellemstore virksomheder i bremsen, viser Bestyrelsesrapporten 2022. Der er brug for et helt andet tankesæt i bestyrelseslokalet, lyder analysen fra erfarne erhvervsfolk.

Læs hele artiklen her.

Mandag Morgen / BoardPartner / Bestyrelsesrapporten 2022 / Grøn omstilling

Virksomheder rykker først på grøn omstilling, når de møder krav
Mandag Morgen (7. februar 2022)

Frem i stolen. Ny undersøgelse punkterer myten om de proaktive bestyrelser, der går foran og leder deres virksomhed mod en ny og grønnere fremtid. Ugens tema undersøger, hvad d er får nogle bestyrelser til at rykke på den grønne dagsorden, mens andre stadig hænger i bremsen.

Læs hele artiklen her.

Tanja Nyrup Madsen / Mandag Morgen / visionære bestyrelser / BoardPartner

Visionære bestyrelser efterlyses
Mandag Morgen (7. februar 2022)

I denne uges Mandag Morgen kan vi sammen med BoardPartner dokumentere, at de fleste danske bestyrelser er mere reaktive end proaktive i den grønne omstilling. En omfattende rundspørge til 1.437 bestyrelsesmedlemmer og direktører viser, at de bestyrelser, der tager aktiv handling i forhold til klimaet, også er dem, der har oplevet et konkret pres udefra, for eksempel i form af konkrete krav fra kunder, lovgivere eller samarbejdspartnere.

Læs hele artiklen her.

Børsen / BoardPartner / Bestyrelse / Bestyrelsesrapporten 2022

Sådan får du en bestyrelse, der giver værdi for din virksomhed: Den gode bestyrelse er ledelsens ansvar.
Børsen (2. februar 2022)

Brug tid på at fortælle om din virksomheds udfordringer, når bestyrelsesposter skal besættes, råder ekspert

Andelen af bestyrelsesmedlemmer fra virksomhedslederens eget netværk er faldet med 10 pct.. Og andelen af rekrutteringer til bestyrelsen gennem åbne jobopslag er vokset fra 4 pct. til 8 pct. Det viser en ny undersøgelse af bestyrelser og bestyrelsernes arbejde i et bredt udsnit af danske virksomheder fra bestyrelsesnetværket Boardpartner. Og selv om forandringerne sker i det små, så rykker det i den rigtige retning, mener en af forfatterne bag årets bestyrelsesundersøgelse, medlem af Boardpartner Michael Staal.

Læs hele artiklen her.

Børsen / Bestyrelsesrapporten 2022 / Bestyrelsesundersøgelse / BoardPartner

Direktør i Ribe-firma vendte sin bestyrelses arbejde på hovedet – i dag får hun sparring på fremtiden.
Børsen (2. februar 2022)

Adm. direktør i familiefirmaet Logitrans, Gitte Kirkegaard, fandt sin egen model til at få værdi af bestyrelsen.

Skal vi fortsat producere i Kina? Er der brug for en ny salgsdirektør, og hvordan arbejder vi med digitalisering i en tid, hvor sælgerne har svært ved at rejse ud i verden? Sådan lyder nogle af de konkrete udfordringer, ejer og adm. direktør i løfteudstyrsfirmaet Logitrans, Gitte Kirkegaard, har bragt med til møder med sin bestyrelse.

Læs hele artiklen her.

Dahl / tantebestyrelse / stråmænd / BoardPartner / kontrol pakken

Farvel til stråmænd og intetanende familiemedlemmer i bestyrelsen
DAHL (27. oktober 2021)

Fremover risikerer personer, der kun er bestyrelsesmedlemmer eller direktører af navn i højere grad at blive opdaget og afsat, men nok lige så væsentligt kan det få katastrofale konsekvenser for den fremadrettede erhvervskarriere og i værste fald kan de blive mødt med ruinerende erstatningskrav.

Læs hele artiklen her.

Advokat: Overvej at få stråmænd og tanter ud af bestyrelsen
Nordiske Media: (13. oktober 2021)

Tusindvis af ejerledede virksomheder med såkaldte tantebestyrelser, hvor f.eks. familie eller venner sidder passive i bestyrelsen eller er indsat som direktører, er med nye ændringer i selskabsloven nu ulovlige.

Dermed risikerer medlemmer i tantebestyrelser og ”proforma”-direktører at blive personligt inddraget i søgsmål ved f.eks. konkurser eller regnskabsrod. Samtidig vil lovændringen presse efterspørgsel på professionelle bestyrelsesmedlemmer voldsomt i vejret de kommende år.

Sådan lyder meldingen fra den professionelle erhvervsforening Boardpartner, der har specialiseret sig i at rådgive og bistå ejerledede virksomheder i rekrutteringen af de mest kompetente bestyrelsesprofiler. Her har man nærlæst de nye regler og forudser, at mange ejerledere nu står i en ny virkelighed, hvor de skal ud for at rekruttere mere professionelle bestyrelser.

Læs hele artiklen her.

Dagens Byggeri / tantebestyrelse / stråmænd / BoardPartner / kontrol pakken

Ny lovgivning øger tantebestyrelsers risiko for personlige søgsmål
Dagens byggeri (13. oktober 2021)

Tusindvis af ejerledede virksomheder med såkaldte tantebestyrelser, hvor familie, venner eller sågar naboer sidder passive i bestyrelsen eller er indsat som “papirdirektører”, er med nye ændringer i Selskabsloven nu i øget risiko for, at der rejses erstatnings- eller strafferetslige krav.

Ændringerne omhandler selskabsloven § 112, der er blevet opstrammet som følge af ‘Kontrolpakken’ med det mundrette navn: “Lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love”.
Konkret er det den opstrammede lovtekst i paragraf 112, der bør interessere ejerledere med tantebestyrelser. Her står der nemlig nu, at “medlemmer af et kapitalselskabs ledelse, skal være personer, som faktisk fungerer som ledelsesmedlemmer”.

Læs hele artiklen her.

Mester Tidende / tantebestyrelse / stråmænd / BoardPartner / kontrol pakken

Advokat: Overvej at få stråmænd og tanter ud af bestyrelsen, mester!
Mester Tidende: (13. oktober 2021)

Ny lovgivning øger tantebestyrelsers risiko for juridisk ansvar og sender tusindvis af aktieselskaber på en svær jagt efter bestyrelses- og direktionsmedlemmer.

De nye regler i Selskabslovens §112 gør, at stråmænd ikke længere må benyttes i selskabets bestyrelse eller daglige ledelse. Dermed risikerer ejerledere, der indsætter f.eks. familie eller venner som passive bestyrelsesmedlemmer eller som ”proforma”-direktører, ifølge advokat hos Boardpartner, Jóhannus Egholm Hansen, nu at lægge et øget juridisk ansvar over på familie og venner. På den måde står mange såkaldte tantebestyrelser og direktioner lige nu, måske helt uvidende, med en øget risiko, hvis der f.eks. rejses erstatnings- eller strafferetslige krav mod bestyrelsen eller direktionen.

Læs hele artiklen her.

Børsen / tantebestyrelse / stråmænd / BoardPartner / kontrol pakken

Ny lov­giv­ning øger tan­te­be­sty­rel­sers ri­si­ko for per­son­li­ge søgs­mål
Børsen (11. oktober 2021)

Tusindvis af ejerledede virksomheder med såkaldte tantebestyrelser, hvor familie, venner eller sågar naboer sidder passive i bestyrelsen eller er indsat som “papirdirektører”, er med nye ændringer i selskabsloven nu i øget risiko for, at der rejses strafferetlige krav eller erstatningskrav. Læs hele artiklen her.

Berlingske / BoardPartner

En verden i forandring udfordrer ejerledere og bestyrelser
Berlingske  (22. august 2021)

Verden forandrer sig i et rasende tempo i disse år, og det påvirker markedsvilkårene i de fleste brancher. Udviklingen drives i høj grad af megatrends som digitalisering og den grønne omstilling, men en helt ny undersøgelse, »Krise som digital driver i SMV-bestyrelsen«, viser, at covid-19 også vil påvirke mange små og mellemstore virksomheders forretningsmodel fremadrettet. Mange SMV’er er udfordrede, fordi de har svært ved at omstille deres forretningsmodel hurtigt nok til at følge med udviklingen. Ejerledere bør derfor overveje, om de har en bestyrelse, som kan give dem den nødvendige strategiske sparring. Bestyrelserne bør overveje, om de er klædt tilstrækkeligt på til at arbejde med de store forandringer.

Læs hele artiklen her

Konference om fremtidens bestyrelsesarbejde
VIA/ritzau/ (August 2021)

Verden er under hastig forandring. Er bestyrelserne i danske SMV’er rustet til at skabe udvikling i virksomhederne og tilpasse forretningsmodellerne til de nye markedsvilkår? To eksperter kommer med bud på svaret, når de holder oplæg om fremtidens bestyrelsesarbejde på en konference den 26. august i København.

To eksperter i bestyrelsesarbejde holder oplæg på konferencen. Mette Neville er professor og leder af Center for Små og Mellemstore Virksomheder, Aarhus Universitet samt ansvarlig for bestyrelsesuddannelserne ved Aarhus BSS. Hun sætter fokus på, hvordan kompetencer og nye arbejdsformer kan være med til at sikre den højere viden og agilitet, som er nødvendig, hvis bestyrelsens strategiske arbejde skal kunne matche den hastighed med hvilken, forandringerne sker.
Konferencens anden ekspert og oplægsholder er Mikael Staal, der er indehaver af Ledelsesværkstedet og medlem af Board Partner. Han kommer ind på, hvad der kendetegner de virksomheder, hvor bestyrelsen bidrager til udvikling og værdiskabelse. Hvilken betydning har sammensætningen af bestyrelsen dér? Og hvilke andre faktorer skal man være opmærksom på, når man etablerer en professionel bestyrelse?…

Opdaterede anbefalinger for god Selskabsledelse skærper kravene til bestyrelsesevalueringen også i små og mellemstore virksomheder.
Revision & Regnskabsvæsen (August 2021)

I nærværende artikel fokuseres der specifikt på bestyrelsesevalueringerne, og hvordan disse kan styrkes i praksis. Der er på handelshøjskolerne såvel som i erhvervslivet efterhånden bred enighed om, at evaluering og feedback er en bærende forudsætning for organisatorisk læring og udvikling.

Ser man på praksis i de små og mellemstore virksomheder (SMV) er den overordnede konklusion, at det ikke blot er kvaliteten af bestyrelsesevalueringen, men selve udbredelsen, der halter bagefter. En undersøgelse af bestyrelsesnetværket BoardPartner indikerer således, at kun 42 procent og 59 procent af henholdsvis de mindre og de mellemstore virksomheder gennemfører en årlig bestyrelsesevaluering…

Sådan får du hul på en bestyrelseskarriere
DJØFBLADET (Januar 2021)

At blive medlem af bestyrelsen i en virksomhed kan være lige så svært som at blive optaget i en hemmelig klub. Vi har set på, hvordan du kommer i gang, og talt med fire djøfere om deres erfaringer.

I små og mellemstore aktieselskaber (A/S’er) ligger honoraret i niveauet 25.000-75.000 kr. for menige medlemmer, fremgår det af SMV Bestyrelsesrapporten 2020 fra foreningen BoardPartner. Formænd får en årlig betaling i niveauet 50.000-150.000 kr….

Sådan opdateres fordelingsnøglen på bestyrelsesniveau
Finans (31.8.2020)

Det er tid til at indse, at indstilling er lige så vigtig som faglige kvalifikationer på ledelses- og bestyrelsesniveau. Danske bestyrelser er stadig en meget homogen masse og trænger til et frisk pust, hvis danske virksomheder skal stå stærkt i den globale konkurrence.

80 pct. af rekrutteringer til bestyrelser og advisory boards sker via netværk ifølge SMV Bestyrelsesrapporten 2020 fra Boardpartner, og det er ikke optimalt. Der er behov for at gentænke rekrutteringsprocessen, så vi kan få udvidet ansøgerfeltet og få flere nye profiler i spil.

Fem barrierer spænder ben for nye bestyrelsesmedlemmer
Stiften (12. August 2020)

Der er flere barrierer, der skal brydes ned, før vi får større diversitet ind i bestyrelseslokalerne, forklarer Laura Vilsbæk, digital forretningsudvikler, forfatter og aktivt bestyrelsesmedlem i sin nye bog ‘Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt’ baseret på egne erfaringer. Erhverv+ bringer her eksklusivt bogens andet kapitel.

…Barriere nr. 2 er rekrutteringsprocessen. Hvornår har du for eksempel sidst set et opslag på en bestyrelsespost?

Det sker ikke hver dag, og det er den største barriere for at få nye profiler i spil: Bestyrelsesrekrutteringer foregår primært i lukkede netværk – mere end 80 procent ifølge SMV Bestyrelsesrapporten 2020 fra BoardPartner.

Faktisk er det kun 4 procent af alle rekrutteringer, der gennemføres som åbne opslag. Det er jo ellers sådan, langt de fleste job besættes.

Læs hele artiklen her.

Ny bog: ‘Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt
POV International (11. August 2020)

BOGUDDRAG // POV BUSINESS – Laura Vilsbæk har skrevet bogen “Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt“. Den handler om, at der er brug for nye profiler og mere diversitet i de danske bestyrelser. POV Business bringer et uddrag nedenfor samt forfatterens motivation til at skrive bogen.

… “Så der er god grund til at implementere langt flere værdiskabende bestyrelser. Det er bare svært at forestille sig, at det altid er de bedste kandidater, der får den ledige post, når over 80% af alle bestyrelsesrekrutteringer iflg. SMV-bestyrelsesrapporten 2020 fra BoardPartner kører via små, lukkede netværk”.

Læs hele historien bag bogen her.

Klum­me: Find de unge, de di­gi­ta­le og de glo­ba­le til din SMV-be­sty­rel­se
Børsen (August 2020)

De danske bestyrelser er præget af en massiv homogenitet. Vi mangler at få de unge, de digitale, de globale og alle de andre, der afviger fra formen og normen, med ombord.

Men findes de kandidater? Ja! De findes bare ikke nødvendigvis dér, hvor man normalt rekrutterer til bestyrelserne. Iflg. SMV Bestyrelsesrapporten 2020 fra Boardpartner er det over 80 pct. af alle bestyrelsesposter i SMV-segmentet, der besættes via netværk. Over firs procent…..

Pernille Marott

Klum­me: For man­ge ejer­le­de­re får for lidt ud af de­res be­sty­rel­ser – så­dan spil­ler I hin­an­den gode
Børsen (23.06.2020)

Det kan være de simpleste redskaber, der i sidste ende skaber værdi i arbejdet mellem bestyrelse og ledelse. Noget så enkelt som at kunne tale sammen, for eksempel. Det er bare ikke altid så lige til, som det lyder.

Ifølge SMV Bestyrelsesrapporten 2020 fra Boardpartner mener 86 procent af bestyrelsesformænd og 80 procent bestyrelsesmedlemmer, at bestyrelsen har bidraget til ’over middel’ eller ’høj’ værdiskabelse. Kun 56 procent af ejerlederne og 37 procent af direktørerne mener…

Be­sty­rel­ses­eks­pert: “Jeg er over­be­vist om, at de virk­som­he­der, der kom­mer godt igen­nem kri­sen, også kom­mer styr­ket ud. Og dem, der sid­der ale­ne med de over­vej­el­ser, er bare ilde stedt”
Børsen (26.04.2020)

Alt for mange smv’er er overladt uden kompetent sparring fra deres bestyrelse under coronakrisen. Derfor vil krisen sætte skub i en professionalisering i bestyrelserne hos landets mindre og mellemstore virksomheder, mener eksperter

Hvor går du som ejerleder hen, når medarbejderne er sendt hjem, og der er 10.000 ubesvarede spørgsmål, du skal have styr på: Er der hjælp at hente i statens hjælpepakker, eller skal jeg forberede m…

Viegand Maagøe får ny formand
Cleantech Watch (31.03.2020)

Vicepresident for Engineering, Sourcing & Facility Services i Novozymes, Flemming Funch, forlader posten som formand for rådgivervirksomheden Viegand Maagøe og udtræder samtidig af bestyrelsen. Flemming Funch har siddet på posten siden 2013.

Flemming Funch erstattes af Keld Sørensen, der er partner i Boardpartner – et netværk for professionelle bestyrelsesmedlemmer. Keld Sørensen er desuden næstformand i software-virksomheden Mazepay…

ING / TECHMANAGEMENT BoardPartner Bestyrelsesrapporten

Netværk er i høj grad stadig billetten til en bestyrelsespost
ING / TECHMANAGEMENT (04.03.2020)

Hvis du vil i betragtning til at få en bestyrelsespost, så kræver det fortsat de rigtige forbindelser. Enten privat eller professionelt. Det viser en undersøgelse fra BoardPartner.

Skal du have plads ved langbordet i bestyrelseslokalet i en dansk virksomhed, så er det endnu et krav, at du har kontakterne i orden.

ING / TECHMANAGEMENT, BoardPartner, Bestyrelsesrapport

Flere medlemmer i SMV-bestyrelser tager relevant uddannelse
ING / TECHMANAGEMENT (25.02.2020)

Andelen af medlemmer i de danske SMV-bestyrelser, der har taget en bestyrelsesuddannelse, er stigende, viser rundspørge fra netværket BoardPartner.

Når bestyrelserne i de danske SMV’er samles for at lægge fremtidens strategi, har flere af medlemmerne bestyrelsesuddannelser end tidligere.  Det viser to rapporter fra bestyrelsesnetværket BoardPartner.

SMV Bestyrelsesrapporten 2020: Uenighed om bestyrelsers bidrag til værdiskabelse
ING / TECHMANAGEMENT (21.01.2020)

Rapport fra Boardpartner ser på bestyrelserne i SMV’erne fra flere forskellige perspektiver.

Rekruttering, værdiskabelse og konsulentydelser er blandt de punkter, som rapporten kommer ind på i deres gennemgang af bestyrelsesarbejdet i SMV’erne.

Bestyrelser overvurderer deres bidrag til værdiskabelse

Et påfaldende fund i rapporten er, at bestyrelsen typisk vurderer deres bidrag til virksomhedens værdiskabelse højere, end direktøren gør. Hvor henholdsvis 86 % og 80 % af bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer mener, at bestyrelsen har bidraget til ”over middel” eller ”høj” værdiskabelse, så er det kun 37 % af direktørerne, der mener, at bestyrelsesarbejdet har bidraget til ”over middel” eller ”høj” værdiskabelse.

Ugebrevet Mandag Morgen, SMV Bestyrelsesrapporten, BoardPartner, Andreas Frøland

Hver fjerde bestyrelsespost pyntes med konsulentopgaver
Ugebrevet Mandag Morgen (13.01.2020)

Det er med risiko for kasketforvirring og interessekonflikter, når bestyrelsesmedlemmer arbejder i samme virksomhed, som de skal udstikke den overordnede retning for. Nye tal viser dog, at det foregår i stor stil i danske små og mellemstore virksomheder.

Evnen til at udstikke en virksomheds overordnede ledelseslinje uden bagtanker og særinteresser er blandt virksomhedsbestyrelsens fornemste opgaver.
Alligevel viser nye tal, at 27 procent af danske bestyrelsesposter i små og mellemstore virksomheder (SMV) bliver suppleret med konsulentydelser i den samme virksomhed, som bestyrelsen skal være med til at sætte den strategiske retning for.

Bestyrelsesmedlemmer ender ofte i uheldig dobbeltrolle
ING / TECHMANAGEMENT (13.01.2020)

Hvert fjerde bestyrelsesmedlem i de danske SMV’er agerer samtidig konsulent for den virksomhed, de sidder i bestyrelsen for. Det øger risikoen for inhabilitet, mener professor, der opfordrer til at begrænse dobbeltrollen, skriver Mandag Morgen.

En farlig dobbeltrolle blomstrer blandt de små og mellemstore virksomheder. For blandt de 150.000 bestyrelsesmedlemmer i de danske SMV-virksomheder agerer 27 procent samtidig betalte konsulenter for den virksomhed, de sidder i bestyrelsen for.

Ugebrevet Mandag Morgen, SMV Bestyrelsesrapporten, BoardPartner, Andreas Frøland

Personligt netværk er hovedvejen ind i danske bestyrelser
Ugebrevet Mandag Morgen (13.01.2020)

Kun fire procent af bestyrelsesposterne i de danske SMV’er besættes ved åbne opslag, viser ny undersøgelse. Selvom det er fristende at udpege en, man i forvejen kender og har tillid til, så er det på tide med et kulturskifte i dansk erhvervsliv, siger bestyrelsesfolk. Trods årelang kritik af old boys-netværk, fortæller seks ud af ti bestyrelsesmedlemmer, at de har fået deres post gennem deres personlige netværk.

Process Factory, BoardPartner, Andreas Frøland

Fintech-selskab ruster sig til vækst: Henter bestyrelse ind for at ramme rigtigt
Finanswatch (29.08.2019)

Process Factory vil nå tredobbelt størrelse på få år og indsætter derfor bestyrelse. Selskabet jagter opgaver i forsikringsbranchen, der for alvor har sat gang i digitaliseringen. “Der bliver spenderet mange penge på digitalisering i forsikringsbranchen nu,” lyder argumentet.

Bestyrelsesmedlemmer lever livet farligt uden forsikring, SMV Bestyrelsesrapporten 2018, BoardPartner

Tusindvis af bestyrelsesmedlemmer lever livet farligt uden forsikring
Berlingske (03.07.2019)
Selv om man er dækket af virksomhedens bestyrelsesforsikring, kan det gå galt, advarer partner i forsikringsselskab. Det skete for bestyrelsen i den konkursramte Roskilde Bank, hvor konkursboet enten opsagde policen eller glemte at betale den.
Hvis man ikke har været klar over det før, har erstatningssagen mod Amagerbankens tidligere bestyrelse i hvert fald skåret det ud i pap: Bestyrelsesmedlemmer uden forsikring lever livet farligt.

Marlene Haugaard, Jóhannus Egholm Hansen, BoardPartner

To danskere i bestyrelsen for de grønlandske lufthavne
CHECK-IN.DK (09.05.2019)

Den danske stat har udpeget afgående TV 2-direktør og CPH-bestyrelsesmedlem til bestyrelsen i det selskab, der skal bygge to af de tre nye, grønlandske lufthavne.

Aftalen om, at den danske stat skal medfinansiere de tre nye grønlandske lufthavne, giver samtidig staten ret til to pladser i bestyrelsen for Kalaallit Airports International A/S. Den ret har den danske stat nu benyttet sig af, idet den tidligere TV2-direktør, Merete Eldrup, og direktør i NCC, Marlene Haugaard, indtræder i bestyrelsen.

Erhverv+, Michael Staal, BoardPartner

Lederskab skal være på plads før skifte
Erhverv+ (04.04.2019)

Der er to helt afgørende forhold, der skal være på plads før et generationsskifte.
Først og fremmest skal det stå klart, hvordan lederskabet skal fordeles, og så skal betalingsmodellen for virksomheden være realistisk.

DI Business, Michael Staal, BoardPartner

Ekspert: Glidende ejerskifte giver god mening
DI Business (25.02.2019)

Ejerledede virksomheder skal ikke være bange for at få eksterne ledelses- og bestyrelseskræfter ind.

Når familieejede virksomheder skal fremtidssikres, så er det værd at gå forsigtigt frem og få professionelle kræfter ind i ledelsen. Det ­vurderer Michael Staal, partner i firmaet BoardPartner, der blandt andet rådgiver virksomheder om ejerskifte og bestyrelsesarbejde.

Mange bestyrelsesmedlemmer i SMV´er ikke forsikret, viser analyse fra foreningen BoardPartner

Ansvar kan blive dyrt for bestyrelsesmedlemmer i små virksomheder
idag.dk (07.05.2018)

Mange bestyrelsesmedlemmer i SMV´er ikke forsikret, viser analyse fra foreningen BoardPartner. Dermed risikerer medlemmerne deres egen formue, hvis der sker fejl. Og virksomhederne risikerer ikke at kunne inddrive erstatning, hvis bestyrelsen ikke personligt kan betale.

Foreningen BoardPartner offentliggør i dag en undersøgelse af bestyrelser i danske små- og mellemstore virksomheder (SMV) baseret på 1.535 bestyrelsesposter

Manglende forsikring kan koste bestyrelsesmedlemmer en formue
Finans (01.05.2018)

Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er ikke forsikrede, viser ny undersøgelse. Bliver man som bestyrelsesmedlem f.eks. trukket i retten ved en konkurs, kan det potentielt smadre privatøkonomien, mener ekspert.

Det fremgår af en nylig undersøgelse fra brancheorganisationen Boardpartner, der har spurgt 1.535 bestyrelsesmedlemmer i danske små og mellemstore virksomheder.

Johannus Egholm Hansen, BoardPartner

Unge entreprenører hyrer professionel bestyrelse
Byg*Tek (02.02.2017)

EkbergNielsens ApS bliver til et A/S med ansættelse af professionel bestyrelse for at tilføre strategisk, forretningsmæssig og ledelsesmæssig viden

Den nye, arbejdende bestyrelse består af advokat Johannus Egholm Hansen, der er tidligere SVP i FLSmidth Koncernen og har omfattende bestyrelses- og projekterfaring samt bestyrelsesformand, Michael Helmershøj, som har mange års erfaring fra byggebranchen blandt andet som administrerende direktør for Moelven.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?