Artikler

I BoardPartner publicere vi løbende artikler om bestyrelsesarbejde og bestyrelsesrelevante emner.

Kortere nyhedsopslag publiceres på LinkedIn.

Mediers omtale af BoardPartner og vores partnere finder du i afsnittet Presse.

Budgettering i usikre tider
– øg dit beredskab og din agilitet med scenarier

Af: Lone Møller Sørensen og Andreas Frøland

En aktiv og værdiskabende bestyrelse forbereder sig naturligvis på fremtiden og når fremtiden er uklar og usikker, kan scenarie planlægning være et rigtigt godt redskab. Det lyder måske voldsomt teoretisk, men kan relativt nemt omsættes til et operativt værktøj.

Bestyrelses- og ledelses evaluering

Af: Lone Sejersen for BoardPartner

Gennemføres bestyrelses- og ledelsesevalueringen rigtigt, fremmer den årlige proces samarbejdet i bestyrelsen og samarbejdet mellem bestyrelse og daglig ledelse, alene fordi det fordrer en åben dialog om bestyrelsens samarbejde, og sætter fokus på rollefordelingen mellem direktion og bestyrelse. Med øget tillid i bestyrelseslokalet stiger beslutningsevnen – til gavn for virksomheden og opgaveløsningen i den daglige ledelse.

Bestyrelsens årshjul

Af Marlene Haugaard og Lone Sejersen for BoardPartner

En bestyrelse som aktivt har taget stilling til hvilke emner der arbejdes med udover de lovgivningsmæssige er en bestyrelse, som skaber værdi for virksomheden og arbejder effektivt. Bestyrelser som prioriterer at arbejde med sine processer, strukturer og tilhørende kompetencer gør en positiv forskel. (læs hele artiklen her)

Bestyrelsens risikodagsorden

Af: Klaus Bach Thomsen og Andreas Frøland for BoardPartner

Risikostyring er et fast element på bestyrelsens årshjul. Punktet kan dog godt være lidt svært at håndtere, specielt i en nyetableret bestyrelse eller for ejerlederen der for første gang skal præsentere virksomhedens risici og fastlægge risikoappetitten sammen med bestyrelsen.

Vi vil i denne opdaterede artikel forsøge at give lidt inspiration til hvorledes arbejdet kan tilrettelægges, samt at introducere dig til BoardPartner’s nye version af det gratis risikoværktøj. (læs hele artiklen)

Risiko matrix

Inspiration til Bestyrelsens risiko agenda og et gratis værktøj

Af: Klaus Bach Thomsen og Andreas Frøland for BoardPartner

Risiko analyse og håndtering af risici er et fast element på bestyrelsens årshjul. Punktet kan dog godt være lidt svært at håndtere, specielt i en nyetableret bestyrelse eller for ejerlederen der for første gang skal præsentere virksomhedens risici og fastlægge risikoappetitten sammen med bestyrelsen. (læs hele artiklen)

SMV’ernes it-sikkerhedsniveau er rystende lavt

Af: Klaus Bach Thomsen og Andreas Frøland for BoardPartner

4 ud af 10 af danske små og mellemstore virksomheder har et ‘lavt’ it-sikkerhedsniveau, og hver fjerde SMV tager hverken backup eller opdaterer regelmæssigt deres it-systemer. Det viser en helt ny analyse fra Erhvervsstyrelsen, hvor hver fjerde SMV også svarer, at de mangler helt basale it-sikkerhedstiltag for at beskytte deres forretning mod hackerangreb. (læs hele artiklen)

Alvorlig disruption på vej i bestyrelser?

Af Michael Staal for BoardPartner

  • I bestyrelseslokalet risikerer mange personer at blive mindre relevante!
  • En McKinsey undersøgelse viser, at ”transformations have a failure rate of 70%”.
  • Vi har ikke forstået, at forandring er en hensigtsmæssig og ønskværdig tilstand.

Forandring må ikke være en ad-hoc aktivitet eller endnu et projekt.

At lede en virksomhed i konstant forandring kalder vi agil ledelse. Det er ikke en disciplin, som ret mange mennesker på bestyrelsesgangen har viden om og erfaring med. (læs hele artiklen)

Hvordan sikrer du dig at dit Bestyrelses C.V. åbner døren til virksomheden?

Af Lone Sejersen og  Max Damgaard for BoardPartner

Den første eller næste bestyrelsespost – hvordan kommer du i betragtning til den? I mange sammenhænge diskuteres behovet for fornyelse i bestyrelseslokalerne – yngre kræfter, kvinder, nye kompetencer såsom digitalisering, disruption, social media osv. Der er mange bud på hvad et bestyrelses C.V. skal indeholde. Alle er dog enige om, at et C.V. skal være virksomhedens første spændende møde med kandidaten. (læs hele artiklen)

SMV Bestyrelsesrapporten 2020

Af Lone Sejersen for BoardPartner

Bestyrelsesarbejdet i SMV-segmentet får i disse år øget opmærksomhed. Ejer- og partnerledede virksomheder efterspørger i stigende grad eksterne kompetencer i topledelsen, ligesom banker og andre finansielle samarbejdspartnere har stigende fokus på det team, der udgør ledelsen i SMV-segmentets virksomheder. Desuden kan vi også konstatere, at de lovgivningsmæssige krav stiger til virksomhedernes bestyrelser. Området bliver tættere reguleret og mere komplekst, så der er behov for eksterne kompetencer for både at løfte ”kontrolopgaverne”, og endnu mere for at løfte det uforløste potentiale, der ligger i langt de fleste virksomheder. Vores formål med Bestyrelsesundersøgelsen er fortsat at bidrage til yderligere professionalisering af bestyrelsesarbejdet i SMV-segmentet, og at bidrage til den debat, der skal afdække, hvordan vi bedst hjælper de virksomheder, vi tilknyttes.

I dette års Bestyrelsesundersøgelse har vi besvarelser på i alt 1383 bestyrelsesposter, fordelt på 534 formandsposter og 849 medlemsposter. Besvarelserne er fra ejere, direktører, bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer. Også i år repræsenterer nærværende resultater så stort et antal bestyrelsesposter, at vi kan sige, at resultaterne er repræsentative. (læs hele artiklen)

Samarbejdet mellem banker og ledelsen i SMV-segmentet

Af Lone Sejersen for BoardPartner

Filialdirektør i Jyske Bank Merete Friis og bestyrelsesformand i BoardPartner Lone Sejersen omkring samarbejdet mellem banker og ledelsen i SMV-segmentet

I BoardPartner kan vi fra tid til anden godt have en fornemmelse af, at man kun kan låne en paraply i banken, når solen skinner, ikke når det regner, siger Lone Sejersen, hvad tænker du om det synspunkt, Merete?

Jeg er ikke i tvivl om, at vi i banken med fordel kunne være dygtigere til at få afstemt forventningerne med kunden om, hvad og under hvilke vilkår vi kan hjælpe, så oplevelsen forstår jeg måske godt. (læs hele artiklen)

SMV Besyrelsesrapporten 2018

Af Lone Sejersen for BoardPartner

Bestyrelsesarbejdet i de mindre og mellemstore virksomheder har de senere år fået øget opmærksomhed. Især ejer- og partnerledede virksomheder efterspørger i stigende grad eksterne kompetencer i topledelsen. Både det offentlige og diverse brancheorganisationer fokuserer på fordelene ved at sammensætte en bestyrelse, så den giver værdi for ejeren.

I takt med virksomhedsejernes øgede interesse, samt tilgangen af kvalificerede og uddannede bestyrelseskandidater, har BoardPartner set et stigende behov for at skabe viden om, hvordan bestyrelser gøres aktive og værdiskabende. Vi har primo 2018 udvidet Bestyrelsesundersøgelsen, så den nu omfatter 1.535 bestyrelsesposter (1.241 bestyrelsesposter i 2017 undersøgelsen). Resultaterne repræsenterer så stort et antal bestyrelsesposter, at vi godt tør vove den påstand, at resultaterne er repræsentative.

Vi har i 2018 undersøgelsen suppleret med flere kvalitative kommentarer fra et panel bestående af erfarne bestyrelsesformænd fra SMV segmentet, der italesætter nogen af de dilemmaer, undersøgelsen afdækker. (læs hele artiklen)

Bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder

Af Lone Sejersen for BoardPartner

Mere end 43.000 danske aktie- og anpartsselskaber i Danmark er ejerledet. Alene antallet af virksomheder fortæller noget om hvor væksten i Danmark skal komme fra – det er her der skal skabes flere arbejdspladser, og mere eksport. Det er endvidere vurderingen at 17.000 virksomheder skal ejerskiftes indenfor de næste 10 år.

Af samme grund er bestyrelsesarbejdet også for alvorligt til at overlade til tante Oda og fætter Kaj – med mindre at lige netop Oda og Kaj har de kompetencer  virksomheden har brug for. (læs hele artiklen)

Få mere tid til det værdiskabende bestyrelsesarbejde

Af Karsten Køhlert og Andreas Frøland for BoardPartner

Hvad er bestyrelsens værdiskabelse egentlig? – og hvordan finder vi mere tid til det?, selskabets samlede ledelse kraft bliver naturligvis styrket, der bliver tilført kompetencer og erfaring (ofte tidligere dyrt købt erfaring), viden og inspiration til andre forretningsmodeller fra andre virksomheder og brancher, m.v.

I nogle tilfælde handler det mest om at træffe færre men bedre beslutninger, fastholde dem og ikke omgøre dem hele tiden. I andre tilfælde handler det om at træffe beslutninger i det hele taget, at udvise handlekraft, men i alle tilfælde gælder det om at trufne beslutninger kommunikeres til organisationen, implementeres og forankres, for at de til sidst ultimativt kan måles i kroner og ører. (læs hele artiklen)

©2022 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?