Viden og Værktøjer:

I BoardPartner publicere vi løbende rapporter, gratis værktøjer og artikler om værdiskabende bestyrelsesarbejde og andre bestyrelsesrelevante emner.
På denne side finder du:

Følg BoardPartner på LinkedIn og få nyheder, artikler og gratis adgang til værktøjer og rapporter.

Aktuelle Rapporter:

Bestyrelsesrapporten 2024:

Bestyrelsesrapporten 2024 er den femte i rækken af undersøgelser, som BoardPartner har udgivet siden 2017, med det formål at skabe større transparens og mere viden om bestyrelsesarbejde i danske virksomheder.

Bestyrelsesrapporten 2024 er baseret på i alt 1.354 bestyrelsesposter fordelt med 425 rapporteret af bestyrelsesformænd og 586 medlemsposter rapporteret af bestyrelsesmedlemmer. Ejerledere og ansatte direktører har indrapporteret 343 bestyrelser, hvor de er medlem af bestyrelsen eller rapporterer til denne.

Bestyrelsesrapporten 2024 er opdelt i 9 sektioner, der beskriver bestyrelsernes demografi, rekruttering, kompetencer, rammer og arbejdsmodus, særlige fokusområder, bidrag til værdiskabelse, samt honorar og medlemmernes tilfredshed med dette.

Læs videre og download Bestyrelsesrapporten 2024

Hvis du gerne vil have besked om nye undersøgelser og rapporter, så følg BoardPartner på LinkedIn.

BoardPartner 7 Gode Bestyrelsesvaner

7 Gode Bestyrelsesvaner:

I BoardPartners ’De 7 Gode Bestyrelsesvaner’ kan du finde en opskrift på, hvordan en bestyrelse bliver værdiskabende gennem dens adfærd og fokus. Vi har konstateret, at der i udgangspunktet er stor divergens i opfattelsen af værdiskabelsen mellem bestyrelse og ejer/direktion.

I bestyrelser, hvor man arbejder med de 7 Gode Bestyrelsesvaner, er der dog meget stor enighed om værdiskabelsen mellem bestyrelse og ejer/direktion om, at bestyrelsen bidrager til værdiskabelse og at denne ligger i den høje ende af skalaen.

Læs videre og download 7 Gode Bestyrelsesvaner

Hvis du gerne vil have besked om nye undersøgelser og rapporter, så følg BoardPartner på LinkedIn.

BoardPartner Bestyrelsesrapporten 2022

Bestyrelsesrapporten 2022:

Rapporten er den 4. i rækken af Bestyrelsesrapporter, der har fokus på at skabe indsigt i og funderet viden om bestyrelsesarbejdet i danske virksomheder. Data er indsamlet i samarbejde med DI – Dansk Industri og opstartsnetværket Keystones.

Bestyrelsesrapporten 2022 er baseret på et solidt datagrundlag med i alt 1.455 bestyrelsesposter fordelt med 271 der er rapporteret af ejerledere og ansatte direktører, 520 rapporteret af bestyrelsesformænd/-kvinder og 664 medlems poster rapporteret af bestyrelsesmedlemmer.

Udover demografi, honorarstørrelser, mødefrekvens og andre beskrivende forhold tager dette års Bestyrelsesrapport fat på værdiskabelse, set fra både bestyrelsens og ledelsens perspektiv (og vi kan afsløre, at det ikke nødvendigvis er det samme). Ligesom vi ser nærmere på bestyrelsens anvendelse af værktøjer til evaluering, årshjul og seminarer, samt bestyrelsens rolle i forhold til virksomhedens strategi og grøn omstilling.

Læs videre og download Bestyrelsesrapporten 2022

De tidligere udgaver af Bestyrelsesrapporten, herunder Bestyrelsesrapporten 2020 og Bestyrelsesrapporten 2018 finder du her.

Gratis værktøjer:

BoardPartner Benchmark Bestyrelsen

Benchmark bestyrelsen:

Du kan gratis benchmarke din bestyrelse.

Fra Bestyrelsesrapporten 2022 og tidligere udgaver kan vi udlede et antal faktorer der alle påvirker bestyrelsens og direktionen opfattelse af værdiskabelsen. I udgangspunktet er der stor divergens i opfattelsen af værdiskabelsen mellem bestyrelsen og direktionen, men i de selskaber hvor førnævnte faktorer er i spil, er der meget stor enighed om værdiskabelsen og at denne ligger i den høje ende af skalaen. Det kan du læse mere om i rapporten ‘7 Gode Bestyrelsesvaner

Vi benchmarker din besvarelse op imod de identificerede faktorer, og sammenligner din bestyrelse med andre bestyrelser der har samme ejerforhold eller er i samme virksomhedsstørrelse, alt sammen med det formål at forbedre bestyrelsesarbejdet i Danmark.

Start din benchmark her

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Bestyrelsens årshjul / BoardPartner

Bestyrelses årshjulsværktøj:

BoardPartner har udarbejdet et digitalt årshjul, som er et værktøj, der kan hjælpe bestyrelsen og ledelsen med at planlægge ledelsens samlede opgaver for det aktuelle år. Værktøjet er målrettet virksomheder der har brug for et enkelt og fleksibelt værktøj, hvor transparens og overblik er i fokus.

Læs mere og download bestyrelsesårshjul værktøj

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Bestyrelsens risikostyringsværktøj:

For at bistå bestyrelsen og direktionens arbejde med risikostyring, har BoardPartner udarbejdet et risikoværktøj målrettet mindre og mellemstore virksomheder, som ikke har adgang til et professionelt risikostyringsværktøj.

Værktøjet, der er opdateret i september 2023, er et Excel regneark, der har separate faneblade for hvert risikotema, i alt op til 10 styk og konsoliderer risici fra de forskellige temaer til en samlet liste og et grafisk overblik i en risikomatrix.

Under artikler finder du en artikel der giver inspiration til arbejdet med risikovurdering.

Læs videre og download Bestyrelsens risikovurderings værktøj

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

BoardPartner - Bestyrelsesprofil

Bestyrelsesprofil:

Når du skal etablere, udskifte eller styrke din bestyrelse, kan en bestyrelsesprofil være et godt værktøj.

I BoardPartner har vi udviklet en template, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med Word templaten er at se virksomheden i helikopterperspektiv og skitsere en behovsanalyse. Baseret herpå kan man foretage en faktuel gennemgang af, hvilke kompetencer der er til rådighed i såvel direktion som nuværende bestyrelse – og efterfølgende definere de kompetencer, man bør søge efter i en rekrutteringsproces.

Download Bestyrelsesprofil (Word template)

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Bestyrelsesevaluering / BoardPartner

Bestyrelsesevaluering:

Uanset hvor godt og længe en bestyrelse har arbejdet, er det en god idé at lade sig udfordre. Er bestyrelsen værdiskabende? Hvordan er samarbejdet internt i bestyrelsen og i forhold til direktionen?

I BoardPartner har vi udviklet en guide, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med guiden er at evaluere samarbejdet internt i bestyrelsen og mellem bestyrelse og direktion. Guiden kan benyttes som udgangspunkt for samtale eller som spørgeskema.

Guiden kan efter behov benyttes i kombination med Bestyrelsesprofilen for at afdække bestyrelsens kompetencemiks.

Download Bestyrelsesevaluering

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Interviewguide bestyrelsesformand / BoardPartner

Interviewguide for ny bestyrelsesformand:

Når der skal etableres en ny bestyrelse, starter mange med at rekruttere en formand. Dette kan være fordelagtigt, da ejer/direktør og formand herefter sammen kan rekruttere øvrige medlemmer til bestyrelsen. Men det forstærker samtidig vigtigheden af, at man finder den rette bestyrelsesformand.

I BoardPartner har vi udviklet en interviewguide, som vi stiller gratis til rådighed.

Download Interviewguide

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Seneste Artikler:

Professionel bestyrelse skød ekspansion i 16 lande sikkert i gang

Af: Henrik Steen Hansen for BoardPartner f.m.b.a.

Internationale ambitioner hos den succesfulde Hillerød-virksomhed Wineandbarrels.com blev startskuddet til etableringen af en professionel bestyrelse. I tæt samarbejde med ejer og ledelsen har det resulteret i årlige vækstrater på mere 50 procent de seneste fire år, striber af Børsen-gazeller og et internationalt gennembrud.

Sådan realiserer du din strategi 10 gode råd / BoardPartner

Sådan realiserer du din strategi
– 10 Gode Råd

Af Marlene Haugaard & Else Beth Trautner

En bestyrelse, hvis formål som bekendt er at skabe værdi for sin virksomhed, er i sagens natur stærkt involveret i at udarbejde en effektiv strategi samt fokusere på, at denne strategi efterfølgende bliver implementeret og eksekveret. Dette indebærer, at strategien skal møde ’den virkelige verden’ – et møde, der altid byder på udfordringer.

Budgettering i usikre tider / BoardPartner / Scenarieplanlægning

Budgettering i usikre tider
– øg dit beredskab og din agilitet med scenarier

Af: Lone Møller Sørensen og Andreas Frøland

En aktiv og værdiskabende bestyrelse forbereder sig naturligvis på fremtiden og når fremtiden er uklar og usikker, kan scenarie planlægning være et rigtigt godt redskab. Det lyder måske voldsomt teoretisk, men kan relativt nemt omsættes til et operativt værktøj.

Bestyrelses og ledelses evaluering / BoardPartner

Bestyrelses- og ledelses evaluering

Af: Lone Sejersen for BoardPartner

Gennemføres bestyrelses- og ledelsesevalueringen rigtigt, fremmer den årlige proces samarbejdet i bestyrelsen og samarbejdet mellem bestyrelse og daglig ledelse, alene fordi det fordrer en åben dialog om bestyrelsens samarbejde, og sætter fokus på rollefordelingen mellem direktion og bestyrelse. Med øget tillid i bestyrelseslokalet stiger beslutningsevnen – til gavn for virksomheden og opgaveløsningen i den daglige ledelse.

Bestyrelsens årshjul

Bestyrelsens årshjul

Af Marlene Haugaard og Lone Sejersen for BoardPartner

En bestyrelse som aktivt har taget stilling til hvilke emner der arbejdes med udover de lovgivningsmæssige er en bestyrelse, som skaber værdi for virksomheden og arbejder effektivt. Bestyrelser som prioriterer at arbejde med sine processer, strukturer og tilhørende kompetencer gør en positiv forskel. (læs hele artiklen her)

Bestyrelsens risikodagsorden

Bestyrelsens risikodagsorden

Af: Klaus Bach Thomsen og Andreas Frøland for BoardPartner

Risikostyring er et fast element på bestyrelsens årshjul. Punktet kan dog godt være lidt svært at håndtere, specielt i en nyetableret bestyrelse eller for ejerlederen der for første gang skal præsentere virksomhedens risici og fastlægge risikoappetitten sammen med bestyrelsen.

Vi vil i denne opdaterede artikel forsøge at give lidt inspiration til hvorledes arbejdet kan tilrettelægges, samt at introducere dig til BoardPartner’s nye version af det gratis risikoværktøj. (læs hele artiklen)

BoardPartner IT og Cyber sikkerhed

SMV’ernes it-sikkerhedsniveau er rystende lavt

Af: Klaus Bach Thomsen og Andreas Frøland for BoardPartner

4 ud af 10 af danske små og mellemstore virksomheder har et ‘lavt’ it-sikkerhedsniveau, og hver fjerde SMV tager hverken backup eller opdaterer regelmæssigt deres it-systemer. Det viser en helt ny analyse fra Erhvervsstyrelsen, hvor hver fjerde SMV også svarer, at de mangler helt basale it-sikkerhedstiltag for at beskytte deres forretning mod hackerangreb. (læs hele artiklen)

BoardPartner disruption i bestyrelserne

Alvorlig disruption på vej i bestyrelser?

Af Michael Staal for BoardPartner

  • I bestyrelseslokalet risikerer mange personer at blive mindre relevante!
  • En McKinsey undersøgelse viser, at ”transformations have a failure rate of 70%”.
  • Vi har ikke forstået, at forandring er en hensigtsmæssig og ønskværdig tilstand.

Forandring må ikke være en ad-hoc aktivitet eller endnu et projekt.

At lede en virksomhed i konstant forandring kalder vi agil ledelse. Det er ikke en disciplin, som ret mange mennesker på bestyrelsesgangen har viden om og erfaring med. (læs hele artiklen)

BoardPartner Bestyrelses CV

Hvordan sikrer du dig at dit Bestyrelses C.V. åbner døren til virksomheden?

Af Lone Sejersen og  Max Damgaard for BoardPartner

Den første eller næste bestyrelsespost – hvordan kommer du i betragtning til den? I mange sammenhænge diskuteres behovet for fornyelse i bestyrelseslokalerne – yngre kræfter, kvinder, nye kompetencer såsom digitalisering, disruption, social media osv. Der er mange bud på hvad et bestyrelses C.V. skal indeholde. Alle er dog enige om, at et C.V. skal være virksomhedens første spændende møde med kandidaten. (læs hele artiklen)

Bestyrelsesrapporten 2020 / BoardPartner

SMV Bestyrelsesrapporten 2020

Af Lone Sejersen for BoardPartner

Bestyrelsesarbejdet i SMV-segmentet får i disse år øget opmærksomhed. Ejer- og partnerledede virksomheder efterspørger i stigende grad eksterne kompetencer i topledelsen, ligesom banker og andre finansielle samarbejdspartnere har stigende fokus på det team, der udgør ledelsen i SMV-segmentets virksomheder. Desuden kan vi også konstatere, at de lovgivningsmæssige krav stiger til virksomhedernes bestyrelser. Området bliver tættere reguleret og mere komplekst, så der er behov for eksterne kompetencer for både at løfte ”kontrolopgaverne”, og endnu mere for at løfte det uforløste potentiale, der ligger i langt de fleste virksomheder. Vores formål med Bestyrelsesundersøgelsen er fortsat at bidrage til yderligere professionalisering af bestyrelsesarbejdet i SMV-segmentet, og at bidrage til den debat, der skal afdække, hvordan vi bedst hjælper de virksomheder, vi tilknyttes.

I dette års Bestyrelsesundersøgelse har vi besvarelser på i alt 1383 bestyrelsesposter, fordelt på 534 formandsposter og 849 medlemsposter. Besvarelserne er fra ejere, direktører, bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer. Også i år repræsenterer nærværende resultater så stort et antal bestyrelsesposter, at vi kan sige, at resultaterne er repræsentative. (læs hele artiklen)

BoardPartner samarbejde med banker

Samarbejdet mellem banker og ledelsen i SMV-segmentet

Af Lone Sejersen for BoardPartner

Filialdirektør i Jyske Bank Merete Friis og bestyrelsesformand i BoardPartner Lone Sejersen omkring samarbejdet mellem banker og ledelsen i SMV-segmentet

I BoardPartner kan vi fra tid til anden godt have en fornemmelse af, at man kun kan låne en paraply i banken, når solen skinner, ikke når det regner, siger Lone Sejersen, hvad tænker du om det synspunkt, Merete?

Jeg er ikke i tvivl om, at vi i banken med fordel kunne være dygtigere til at få afstemt forventningerne med kunden om, hvad og under hvilke vilkår vi kan hjælpe, så oplevelsen forstår jeg måske godt. (læs hele artiklen)

BoardPartner Bestyrelsesrapporten 2018

SMV Besyrelsesrapporten 2018

Af Lone Sejersen for BoardPartner

Bestyrelsesarbejdet i de mindre og mellemstore virksomheder har de senere år fået øget opmærksomhed. Især ejer- og partnerledede virksomheder efterspørger i stigende grad eksterne kompetencer i topledelsen. Både det offentlige og diverse brancheorganisationer fokuserer på fordelene ved at sammensætte en bestyrelse, så den giver værdi for ejeren.

I takt med virksomhedsejernes øgede interesse, samt tilgangen af kvalificerede og uddannede bestyrelseskandidater, har BoardPartner set et stigende behov for at skabe viden om, hvordan bestyrelser gøres aktive og værdiskabende. Vi har primo 2018 udvidet Bestyrelsesundersøgelsen, så den nu omfatter 1.535 bestyrelsesposter (1.241 bestyrelsesposter i 2017 undersøgelsen). Resultaterne repræsenterer så stort et antal bestyrelsesposter, at vi godt tør vove den påstand, at resultaterne er repræsentative.

Vi har i 2018 undersøgelsen suppleret med flere kvalitative kommentarer fra et panel bestående af erfarne bestyrelsesformænd fra SMV segmentet, der italesætter nogen af de dilemmaer, undersøgelsen afdækker. (læs hele artiklen)

BoardPartner Bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder

Bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder

Af Lone Sejersen for BoardPartner

Mere end 43.000 danske aktie- og anpartsselskaber i Danmark er ejerledet. Alene antallet af virksomheder fortæller noget om hvor væksten i Danmark skal komme fra – det er her der skal skabes flere arbejdspladser, og mere eksport. Det er endvidere vurderingen at 17.000 virksomheder skal ejerskiftes indenfor de næste 10 år.

Af samme grund er bestyrelsesarbejdet også for alvorligt til at overlade til tante Oda og fætter Kaj – med mindre at lige netop Oda og Kaj har de kompetencer  virksomheden har brug for. (læs hele artiklen)

BoardPartner få mere tid til det værdiskabende bestyrelsesarbejde

Få mere tid til det værdiskabende bestyrelsesarbejde

Af Karsten Køhlert og Andreas Frøland for BoardPartner

Hvad er bestyrelsens værdiskabelse egentlig? – og hvordan finder vi mere tid til det?, selskabets samlede ledelse kraft bliver naturligvis styrket, der bliver tilført kompetencer og erfaring (ofte tidligere dyrt købt erfaring), viden og inspiration til andre forretningsmodeller fra andre virksomheder og brancher, m.v.

I nogle tilfælde handler det mest om at træffe færre men bedre beslutninger, fastholde dem og ikke omgøre dem hele tiden. I andre tilfælde handler det om at træffe beslutninger i det hele taget, at udvise handlekraft, men i alle tilfælde gælder det om at trufne beslutninger kommunikeres til organisationen, implementeres og forankres, for at de til sidst ultimativt kan måles i kroner og ører. (læs hele artiklen)

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?