Honorarberegneren

Du kan gratis beregne honoraret for din bestyrelse her.

Vi beregner bestyrelseshonoraret med udgangspunkt i aktuelle data fra Bestyrelsesrapporten 2024. Fra denne og tidligere Bestyrelsesrapporter (2018 – 2024) kan vi  påvise at virksomhedernes størrelse har meget stor indflydelses på honoraret, og vi kan endvidere påvise at ejerforhold, samt bestyrelsesmedlemmets primære indtægt, påvirker honorarets størrelse.

Derudover påvirkes honoraret af bestyrelsens arbejdsmodus og biddrag til værdiskabelse, som vi har beskrevet i rapporten ‘7 Gode Bestyrelsesvaner‘.

Efter at du har besvaret spørgeskemaet, vil du umiddelbart kunne se en rapport om bestyrelses honoraret, og du vil med et enkelt klik også kunne se en Benchmark rapport om hvorledes din bestyrelse performer sammenlignet med andre bestyrelser i virksomheder med samme ejerforhold eller i samme størrelse, men også i forhold til alle bestyrelser, uanset virksomhedsstørrelse.

Honorarberegneren

I Honorarberegneren kan du beregne honoraret for bestyrelsesmedlemmer i selskaber med en omsætning fra mindre end 10 millioner kr. til over 250 millioner kr., og med en lang række forskellige ejerforhold, herunder ejerledede, familie ejet, stiftere og investorer, helt eller delvist kapitalfonds ejet, børsnoteret, offentlige selskaber samt forbruger ejet selskaber.

Vi beregner og viser følgende:

  • Det beregnede honorar baseret på dine specifikke data.
  • Honorar statistik for gruppen med samme omsætningsinterval.
  • Tilfredshed med det opnåede honorar.
  • Udvikling i honorar over tid.
  • 7 Gode Bestyrelsesvaner
  • Formandshonorar.

Download
7 Gode Bestyrelsesvaner

Download Bestyrelsesrapporten 2024

Start din beregning

For at du kan benytte honorarberegneren, vil vi gerne have lov til at kontakte dig pr. e-mail næste gang vi laver en undersøgelse om bestyrelsesarbejdet i Danmark, udgiver en ny rapport, eller kommer med en større opdatering af værktøjet.

Se et eksempel på PDF rapporten her.

Følg BoardPartner på LinkedIn og få nyheder, artikler og gratis adgang til værktøjer og rapporter.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?