Privatlivspolitik

Hjemmesiden www.boardpartner.dk (herefter “Hjemmesiden”) udbydes og ejes af BoardPartner F.M.B.A (forening).

1. Persondata
Som en naturlig del af at levere Hjemmesiden vil BoardPartner som dataansvarlig indhente og behandle visse personoplysninger om dig som bruger og besøgende på hjemmesiden. Det sker ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller ansøger om optagelse i netværket. BoardPartner vil via Hjemmesiden indsamle og behandler følgende personoplysninger:

  • e-mailadresse
  • brugernavn og adgangskode
  • navn
  • arbejdsplads
  • information indeholdt i ansøgninger om optagelse i netværket og andre dokumenter, der uploades som en del af ansøgningsprocessen
  • IP adresse
  • et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, geografisk placering
  • oplysninger om din browser og din færden og adfærd på Hjemmesiden

BoardPartners indsamling og behandling af personoplysninger om dig sker på baggrund af BoardPartners legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, og det vurderes, at BoardPartners interesse i at behandle personoplysningerne overstiger dine interesser.

Boardpartners legitime interesse består i, at personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende nyhedsbreve eller anden relevant information (når brugeren specifikt anmoder om dette), i forbindelse med registrering og koordinering ved deltagelse i seminar samt med henblik på kontakt i forbindelse med ansøgning om optagelse i netværket og registrering i vores netværks-database (du vil få selvstændig information om vores behandling af dine personoplysninger til brug for ansøgning om optagelse i netværket og registrering i vores netværks-database, når du ansøger om optagelse i netværket). Nogle oplysninger indsamles ved hjælp af Cookies, se afsnit vedrørende Cookies nedenfor.

1.1 Formål
Oplysningerne bruges til at optimere vores services og indhold. Herunder:

At forbedre vores hjemmeside og services for bedre at kunne tjene dig.
At kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev.
At følge op når vi har talt med dig f.eks. via e-mail eller telefonhenvendelser.
At optimere vores services og hjemmesidens indhold.
Alle dine personoplysninger vil blive behandlet fortroligt og vil kun blive anvendt til ovenstående formål.

1.2 Videregivelse til andre
BoardPartner anvender tredjepartsleverandører af IT ydelser, som vil have adgang til og behandle dine personoplysninger på vegne af BoardPartner. Hvis en tredjepartsudbyder behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil dette enten ske på baggrund af EU-U.S. Privacy Shield eller Kommissionens standardbestemmelser.

Data om din brug af Hjemmesiden, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Se mere i afsnittet om Cookies nedenfor.

1.3 Brug og sletning
BoardPartner indhenter kun de personoplysninger, som vi har behov for, og vi behandler dem kun i det omfang og kun i det tidsrum, som er nødvendigt for at opfylde de nævnte formål med behandling.

Vi opbevarer dine personoplysninger kun i det tidsrum, som er nødvendigt, og medmindre BoardPartner er pålagt efter relevant lovgivning at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, vil BoardPartner opbevare dine personoplysninger som følger:

BoardPartner opbevarer personoplysninger indsamlet til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller anden relevant information, indtil du framelder dig modtagelse heraf. Oplysninger indsamlet i forbindelse med registrering og koordinering ved deltagelse i seminar vil blive slettet senest 6 måneder efter det pågældende seminar har fundet sted.

1.4 Dine rettigheder
I forbindelse med vores behandling af din personoplysninger har du i henhold til de persondataretlige regler følgende rettigheder:

Hvis retsgrundlaget for behandlingen er et samtykke, har du, indtil behandlingen afsluttes eller dine personoplysninger slettes, ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, som BoardPartner allerede har foretaget, som er baseret på samtykket inden tilbagetrækningen
Ret til indsigt.Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som BoardPartner opbevarer og behandler om dig ved at skrive til formanden@Boardpartner.dk.
Ret til at gøre indsigelse.Du kan altid gøre indsigelse mod Boardpartner behandling af dine personoplysninger ved at skrive til formanden@Boardpartner.dk..
Ret til at få rettet data.Du kan altid anmode om at få rettet dine personoplysninger ved at skrive til formanden@Boardpartner.dk.
Ret til at få slettet data. Du kan altid anmode om at få slettet dine personoplysninger ved at skrive til formanden@Boardpartner.dk.
Ret til at begrænse behandlingen. Du kan altid anmode om, at Boardpartner begrænser behandlingen af dine personoplysninger mens en konkret anmodning behandles ved at skrive til formanden@Boardpartner.dk.
Klagemulighed. Hvis du ønsker at klage over BoardPartners behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.
Hvis BoardPartner modtager en henvendelse fra dig, hvor du anmoder om udlevering af oplysninger m.v., vil BoardPartner bede dig om at legitimere dig med billede-id med navn og adresse, for at være sikker på, at vi udleverer oplysningerne til den rigtige person og det rigtige sted. Dette kan eftersendes med post.

2. Cookies
Cookies er små tekstfiler, der lagres på brugerens computer eller andet IT-udstyr, når en hjemmeside besøges. Cookies anvendes i dag af næsten alle hjemmesider, og disse små filer gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren besøger og anvender

BoardPartners hjemmeside bruger også cookies. Ikke ret mange og ikke ret meget, men de er der, og du kan læse om dem i vores cookie-politik her.

3. Udgiver
www.boardpartner.dk udbydes og ejes af:

BoardPartner F.M.B.A
CVR: 36981067

formanden@boardpartner.dk
Tlf.: +45 2929 1898

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?