7 Gode Bestyrelsesvaner

Følg BoardPartner på LinkedIn

Benchmark din bestyrelse

Download Bestyrelsesrapporten 2024

EXECUTIVE SUMMARY

Vi har over flere år undersøgt danske bestyrelsers adfærd og udgivet resultaterne i vores Bestyrelsesrapporter. Undervejs har vi systematisk inddraget en række anbefalinger fra ’god selskabsledelse’, fra bestyrelsesuddannelser, fra rollemodeller i bestyrelsesverdenen, fra forskere samt diverse litteratur.

Med vores grundlæggende holdning til, at formålet med en bestyrelse er ’kontinuerligt at bidrage til at øge virksomhedens værdi’, har vi indhentet svar fra bestyrelser, ejere og direktører på spørgsmålet:

”I hvor høj grad mener du, at bestyrelsen bidrager til værdiskabelse i virksomheden?”

Svarene viser, at der kan påvises helt evidente sammenhænge mellem bestyrelsens adfærd og den værdi, det skaber.

Vi stillede spørgsmålet første gang i Bestyrelsesrapporten 2020, og kunne her påvise en meget høj diskrepans i opfattelsen af bestyrelsens bidrag til værdiskabelse mellem ejer og direktør på den ene side og bestyrelsesmedlemmerne på den anden side.

Bestyrelsesrapporten 2022 har vi spurgt ind til flere faktorer end tidligere, hvoraf flere viser sig at påvirker værdiskabelsen. Nu kan vi i stort omfang forklare, hvornår og hvorfor, der opstår enighed eller uenighed mellem ejer, direktør og bestyrelse om bestyrelsens bidrag til værdiskabelsen.

Ved at modulere på data fra Bestyrelsesrapporten 2022, således at diskrepansen i opfattelsen af værdiskabelse mellem direktion og bestyrelse, på tværs af bestyrelser, blev indsnævret til mindst muligt, kunne vi konstatere, at der var et tydeligt mønster i, hvilke og hvor mange aktiviteter bestyrelserne involverede sig i.

Det viser sig, at der er en klar skillelinje mellem de bestyrelser, der gennemfører til og med fem af de identificeret aktiviteter, og de bestyrelser der gennemfører seks eller syv af de identificerede aktiviteter. Det er så at sige data, der bestemmer, hvor grænsen ligger. Hvis vi er ’venlige’ og flytter grænsen til mellem fire og fem gode vaner, så udvandes billedet af den fælles vurdering af høj værdiskabelse på A-holdene.

Læs MandagMorgen’s omtale
af de 7 Gode Bestyrelsesvaner

Børsen / BoardPartner

Læs Børsens artikel om
de 7 Gode Bestyrelsesvaner

Lyt til Laura Vilsbæk’s Podcast
om de 7 Gode Bestyrelsesvaner

Download 7 Gode Bestyrelsesvaner

Du kan benchmarke din bestyrelse op i mod de ‘7 gode bestyrelsesvaner’ og sammenligne din bestyrelser med andre bestyrelser der har samme ejerforhold eller er i samme virksomhedsstørrelse.

Læs mere her.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?