Bestyrelsens risikoværktøj

Risiko matrix

Bestyrelsens risikomatrix

GRATIS VÆRKTØJ FOR BESTYRELSENS RISIKO DAGSORDEN

Vi har opdateret vores gratis værktøj der understøtter bestyrelsens risikoarbejde, således at dette nu indeholder både risikovurdering og risikohåndtering, samt en smart facilitet for IT og Cyber risici.

Risikoværktøjet er tiltænkt risikoarbejdet i små, mindre og mellemstore virksomheder, der ofte ikke har adgang til et professionelt risikostyringsværktøj.

Værktøjet, der er et Excel regneark, har 10 separate faneblade for forskellige risikotemaer og konsoliderer risici fra de forskellige temaer til en samlet liste og et samlet grafisk overblik i en risikomatrix. I den konsolideret visning er det muligt at sortere og filtrerer på alle relevante parametre.

For hvert risikotema er der plads til 12 risici, som ledelsen vurderer, er de væsentligste risici. Hver risiko under hvert tema indeholder en titel og en beskrivelse, samt sandsynligt og konsekvens for og hvis hændelsen indtræffer. For hver risiko kan fastlægges en mitigeringsstrategi, og der kan tildeles en risikoejer. Det er desuden muligt at angive en risikohåndterings beskrivelse og sætte flueben når denne er gennemført.

For at gøre arbejdet med IT og Cyber risici nemmere og mere synligt for bestyrelsen, har værktøjet en indbygget funktionalitet, der kan importere data fra It-risikovurderingsværktøjet, der er offentligt tilgængelig på sikkerdigital.dk og som er målrettet små, mindre og mellemstore virksomheders arbejde med IT og Cyber risikovurdering.

Excel filen er helt bevist, af sikkerhedshensyn, uden makroer og vba scripts.

Risikostyringsværtøjet har indbygget hjælpebeskrivelse, som du også kan tilgå her.

Under menupunktet artikler finder du en artikel som forhåbentlig giver inspiration til risikoarbejdet.

©2021 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?