Bestyrelsens økonomirapporteringsværktøj

GRATIS VÆRKTØJ FOR BESTYRELSENS ØKONOMI RAPPORTERING

Vi har udviklet et gratis værktøj for at understøtter god økonomi rapportering til bestyrelsen. Indhold i den økonomiske rapportering antages af mange at være enkelt, men mange virksomheder og bestyrelser opfatter det vanskeligt at udarbejde en rapportering således at denne på en og samme tid er både enkelt og dækkende.

Værktøjet kan enten bruges helt ”out of the box” for de bestyrelser, som på en enkel måde vil lægge den økonomiske rapportering i mere faste rammer og derigennem sikre en god bred rapportering, der kommer godt omkring virksomhedens økonomi.

Alternativt kan værktøjet bruges som skabelon, hvor den enkelte virksomhed selv tilpasser, videreudvikler eller integrerer yderligere. Man kan også bare lade sig inspirere af hvad en bestyrelsesrapport kan indeholde og bruge den som en slags template.

Via værktøjet kan økonomirapporteringen nemt bygges individuel og er således ikke et ”one size fits all” værktøj.

Kort fortalt er det et Excel regneark, hvor virksomheden let og enkelt kan generere en 1 sides fyldestgørende bestyrelsesrapport, der konsoliderer data fra virksomhedens økonomi system, budget system eller regneark, samt data fra ordrebog og pipeline. Det kræver kun copy/paste fra standard rapporter fra et eller flere af førnævnte systemer, samt lidt menuvalg, men er endvidere opbygget struktureret, således at yderligere integration nemt kan foretages.

Under menupunktet artikler finder du en artikel som forhåbentlig giver inspiration til økonomirapporteringsarbejdet.

Du finder hjælpe beskrivelse til Bestyrelsens økonomirapporterings værktøj her

Download Bestyrelsens økonomirapporteringsværktøj

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?