Rapporter & værktøjer

I BoardPartner har vi udarbejdet en række rapporter og værktøjer, der alle har til formål at oplyse om bestyrelsesarbejdet, øge kvaliteten af arbejdet, forbedre sammensætningen, samt øge kvaliteten af rekrutteringsprocessen.

Find det værktøj, du har brug for, her:

  • Bestyrelsens årshjulsværktøj
  • Bestyrelsens risikostyringsværktøj
  • Bestyrelsesrapporten 2022
  • Bestyrelsesrapporten 2020
  • Bestyrelsesrapporten 2018
  • Udarbejdelse af bestyrelsesprofil
  • Evaluering af eksisterende bestyrelse
  • Søgning efter nyt bestyrelsesmedlem
  • Interviewguide for ny bestyrelsesformand
  • Bestyrelsens risikostyringsværktøj

Bestyrelses årshjulsværktøj:

Bestyrelsens årshjul

BoardPartner har udarbejdet et digitalt årshjul, som er et værktøj, der kan hjælpe bestyrelsen og ledelsen med at planlægge ledelsens samlede opgaver for det aktuelle år. Værktøjet er målrettet virksomheder der har brug for et enkelt og fleksibelt værktøj, hvor transparens og overblik er i fokus.

Læs mere og download bestyrelsesårshjul værktøj

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Bestyrelsens risikostyringsværktøj:

Risiko matrix

Bestyrelsens risikomatrix

For at bistå bestyrelsen og direktionens arbejde med risikostyring, har BoardPartner udarbejdet et risikoværktøj målrettet mindre og mellemstore virksomheder, som ikke har adgang til et professionelt risikostyringsværktøj.

Værktøjet, der er opdateret i september 2021, er et Excel regneark, der har separate faneblade for hvert risikotema, i alt op til 10 styk og konsoliderer risici fra de forskellige temaer til en samlet liste og et grafisk overblik i en risikomatrix.

Under artikler finder du en artikel der giver inspiration til arbejdet med risikovurdering.

Læs videre og download Bestyrelsens risikovurderings værktøj

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Bestyrelsesrapporten 2022:

For 4. gang udgiver vi vores rapport om bestyrelsesarbejdet i danske virksomheder. Rapporten har fokus på ejerledede og familie-ejede virskomheder op til DKK 250 mio. og data er indsamlet i samarbejde med DI -Dansk Industri og opstartsnetværket Keystones.

Bestyrelsesrapporten 2022 er baseret på et solidt datagrundlag med i alt 1.455 bestyrelsesposter fordelt med 271 der er rapporteret af ejerledere og ansatte direktører, 520 rapporteret af bestyrelsesformænd/-kvinder og 664 medlems poster rapporteret af bestyrelsesmedlemmer.

Udover demografi, honorarstørrelser, mødefrekvens og andre beskrivende forhold tager dette års Bestyrelsesrapport fat på værdiskabelse, set fra både bestyrelsens og ledelsens perspektiv (og vi kan afsløre, at det ikke nødvendigvis er det samme). Ligesom vi ser nærmere på bestyrelsens anvendelse af værktøjer til evaluering, årshjul og seminarer, samt bestyrelsens rolle i forhold til virksomhedens strategi og grøn omstilling.

Læs videre og download Bestyrelsesrapporten 2022

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

SMV Bestyrelsesrapporten 2020:

SMV Bestyrelsesrapporten 2020

SMV Bestyrelsesrapporten 2020 er udarbejdet af BoardPartner. Rapporten har til hensigt at skabe transparens om bestyrelseshonorar og arbejdet for bestyrelsesmedlemmer i de små, mindre og mellemstore virksomheder, samt at sætte fokus på særlige udfordringer og dilemmaer i det professionelle bestyrelsesarbejde.

I dette års Bestyrelsesundersøgelse har vi besvarelser på i alt 1.383 bestyrelsesposter, fordelt på 534 formandsposter og 849 medlemsposter. Besvarelserne er fra ejere, direktører, bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer og belyser en lang række områder, herunder; honorar, antal møder, tidsforbrug, evaluering, værdiskabelse, forsikringsforhold, m.v.

Læs videre og download SMV Bestyrelsesrapporten 2020

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

SMV Bestyrelsesrapporten 2018:

SMV Bestyrelsesrapporten 2018 er udarbejdet af BoardPartner. Undersøgelsen er den første undersøgelse i Danmark omhandlende bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore virksomheder. Rapporten har til hensigt at skabe transparens om aflønningen og arbejdet for bestyrelsesmedlemmer i de små og mellemstore virksomheder, samt at sætte fokus på særlige udfordringer og dilemmaer i det professionelle bestyrelsesarbejde.

I takt med virksomhedsejernes øgede interesse, samt tilgangen af kvalificerede og uddannede bestyrelseskandidater, har BoardPartner set et stigende behov for at skabe viden om, hvordan bestyrelser gøres aktive og værdiskabende. Vi har primo 2018 udvidet Bestyrelsesundersøgelsen fra 2017, så den nu omfatter 1.535 bestyrelsesposter.

Læs videre og download SMV Bestyrelsesrapporten 2018

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Bestyrelsesprofil:

Bestyrelsesprofil

Når du skal etablere, udskifte eller styrke din bestyrelse, kan en bestyrelsesprofil være et godt værktøj.

I BoardPartner har vi udviklet en guide, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med guiden er at se virksomheden i helikopterperspektiv og skitsere en behovsanalyse. Baseret herpå kan man foretage en faktuel gennemgang af, hvilke kompetencer der er til rådighed i såvel direktion som nuværende bestyrelse – og efterfølgende definere de kompetencer, man bør søge efter i en rekrutteringsproces.

Download Bestyrelsesprofil

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Bestyrelsesevaluering:

Bestyrelsesevaluering

Uanset hvor godt og længe en bestyrelse har arbejdet, er det en god idé at lade sig udfordre. Er bestyrelsen værdiskabende? Hvordan er samarbejdet internt i bestyrelsen og i forhold til direktionen?

I BoardPartner har vi udviklet en guide, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med guiden er at evaluere samarbejdet internt i bestyrelsen og mellem bestyrelse og direktion. Guiden kan benyttes som udgangspunkt for samtale eller som spørgeskema.

Guiden kan efter behov benyttes i kombination med Bestyrelsesprofilen for at afdække bestyrelsens kompetencemiks.

Download Bestyrelsesevaluering

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Søgning efter bestyrelsesmedlem:

Søgning efter bestyrelseskandidat

Når du skal søge efter et nyt bestyrelsesmedlem, er det hensigtsmæssigt at være klar og koncis omkring, hvilke kompetencer der søges og hvilken erfaring der forventes.

I BoardPartner har vi udviklet en guide, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med guiden er at komme omkring alle de behov, der ligger til grund for søgningen efter et ny bestyrelsesmedlem, så opslaget bliver så præcist som muligt.

Guiden kan efter behov benyttes i kombination med Bestyrelsesprofilen for at afdække bestyrelsens nuværende kompetencemiks.

Download Bestyrelsessøgning

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

Interviewguide for ny bestyrelsesformand:

Interviewguide bestyrelsesformand

Når der skal etableres en ny bestyrelse, starter mange med at rekruttere en formand. Dette kan være fordelagtigt, da ejer/direktør og formand herefter sammen kan rekruttere øvrige medlemmer til bestyrelsen. Men det forstærker samtidig vigtigheden af, at man finder den rette bestyrelsesformand.

I BoardPartner har vi udviklet en interviewguide, som vi stiller gratis til rådighed.

Download Interviewguide

Hvis du gerne vil have besked om nye værktøjer, eller nyere versioner af eksisterende værktøjer, så følg BoardPartner på LinkedIn.

©2022 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?