Susan Münster

Susan har mange års erfaring med betjening af bestyrelser og politikere, har en bestyrelsesuddannelse og er selv aktiv i bestyrelser. Med en erhvervsbaggrund som direktør har hun haft ansvar for udvikling og eksekvering af strategi og forretningsinitiativer på strategisk og operationelt niveau. Det er erfaringer, hun bringer ind i sin sparing af den daglige ledelse.

Hun har stor erfaring med at skabe resultater i organisationer, hvor der er en bred offentlig interesse på levering af produkt og service; etablering af ny forretning og styrkelse af eksisterende; omstillings-, fusions- og forandringsprocesser. Susan er også iværksætter og arbejder i iværksættermiljøet.

Kontaktinformationer

©2020 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?