Bestyrelsesundersøgelsen 2024

Tak fordi du vil deltage i Bestyrelsesundersøgelsen 2024

Resultaterne udkommer i Bestyrelsesrapporten 2024, som du naturligvis modtager automatisk i begyndelsen af 2024.

BoardPartner står for undersøgelsen, der er anonym og data er sikret mod misbrug. Spørgeskemaet er delt op sådan:

  1. Lidt data om dig – det tager ca. 3 minutter at besvare
  2. Spørgsmål for en bestyrelse, som du er medlem af – det tager ca. 5 minutter

Og hvis du er medlem er af flere bestyrelser:

  1. Spørgsmål for flere bestyrelser – det tager 3-5 minutter pr. bestyrelse.

Du får med det samme en gratis benchmark rapport for din(e) bestyrelse(r). Benchmarket er de faktorer, som skaber værdi
i en bestyrelse – beskrevet i ‘7 Gode Bestyrelsesvaner’.

Tak fordi du bidrager til Bestyrelsesundersøgelsen 2024.

Landingpage

Når du trykker [Start] vil du blive sendt videre til spørgeskemaet.

Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet af BoardPartner f.m.b.a.

BoardPartner er en nonprofit erhvervsforening af aktive professionelle bestyrelsesmedlemmer. Vi deler erfaring, viden og værktøjer om bestyrelsesarbejde og udgiver bl.a. hvert andet år Bestyrelsesrapporten, med det formål at fremme kvaliteten af ledelse og udvikle aktive værdiskabende bestyrelsesmedlemmer.

Følgende virksomheder og organisationer bistår os med at indsamle besvarelser og efterfølgende udbrede Bestyrelsesrapporten 2024.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?