Michael Staal / BoardPartner

Michael Staal

+30 års CEO og ledererfaring fra maskinrum til koncernledelse i små, mellem og store virksomheder. Erfaringer og værktøjskasse stiller jeg til rådighed for virksomheder, der vil udvikle og professionalisere sig i og uden for Danmark.

Implementering af strategi og planer er en af mine spidskompetencer. Inddragelse af ledere og medarbejdere er altafgørende for udfaldet, og det har en høj prioritet i mit bestyrelsesarbejde at supportere ledelsen til at skabe de bedste teams i virksomheden.

Kontaktinformationer

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?