Jóhannus Egholm Hansen

Jeg har en mangeårig baggrund fra den finansielle sektor, og har stærke kompetencer fra arbejdet med og vurdering af erhvervsvirksomheder i relation til finansiering, strategi, planlægning og økonomi- og risikostyring. Jeg deltager naturligt ved de nødvendige forhandlinger med finansieringskilder. Jeg er kunde- og netværksorienteret og har en bred erfaring med salgsledelse.

Som selvstændig konsulent har jeg fokus på rådgivningen af ejerledere i SMV-segmenter og vil i bestyrelsesarbejdet bidrage med mine kompetence og erfaring i relation til finansiel planlægning, styring af processen ved udarbejdelse og implementeringen af risiko-, strategi- og forretningsplan m.m.

Jeg har en klar og ærlig kommunikation, hvor det at sætte klare mål og konfrontere mangelfuld performance er naturligt for mig.

Johannus har en lang dansk og international karriere bag sig, både som virksomhedsleder og som bestyrelsesmedlem indenfor bl.a. rådgivnings-, IT- (hardware, software, consultancy og ”SaaS”), tele-, bank-, produktions-, international handels og projekt-, og lufthavnsvirksomhed.

Med udgangspunkt i hans internationale, kommercielle og advokatmæssige baggrund fokuserer Johannus på virksomhedens strategi i dens forskellige faser fra opstart til vækst, konsolidering og salg, og ved eventuelle restruktureringer, herunder etablering, skalering ved organisk vækst og opkøb, internationalisering, governance strukturer og processer, m.v.

Johannus engagerer sig stærkt i de virksomheder han arbejder for, gør aktivt brug af sit netværk, og fungerer som en solid og erfaren støtte og sparringspartner for ejeren og den daglige ledelse.

Som person er Johannus uformel, engageret, løsningsorienteret, humoristisk og har let ved at opbygge relationer både internt og eksternt.

Specialer: M&A, international handel og projektvirksomhed, projektudvikling, restruktureringer, problemløsning, tvistløsning, og jura.

Kontaktinformationer

©2019 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?