Jesper Brøchner Thing / BoardPartner

Jesper Brøchner Thing

+17 års ledelseserfaring fra henholdsvis den finansielle sektor samt ejerledet SMV virksomhed. De kompetencefelter jeg stiller til rådighed er bl.a. strategiudvikling, økonomistyring, finansiering og intern værdioptimering af processer. Og væsentligst, sparring med bestyrelse, ledelse og medarbejdere til at nå de mål der er opstillet.

At implementere (eksekvere på) strategier og planer fra bestyrelsen til ledelse og medarbejdere er altafgørende og har mit fulde fokus. Arbejdet i bestyrelsen er først effektiv og værdiskabende når de opstillede strategier og planer omsættes til konkret handling.

Kontaktinformationer

©2020 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?