Jan Brinck / BoardPartner

Jan Brinck

Når jeg går ind i noget, er det for at være med til at gøre en forskel.  Gennem tanke og handling.

Mine + 30 års erfaring som leder, heraf 15 år som direktør i egen virksomhed har givet mig indsigt i den kompleksitet og de opgaver, der ligger operationelt i en virksomhed, samtidig med at jeg som ejer også har skullet have ”det lange lys” på. Så jeg ved hvordan en ejerleder tænker.

Jeg bidrager i bestyrelseslokalet mest i drøftelser omkring digitalisering, forretningsudvikling, ledelse, markedsorientering samt afsætning.

Jeg kender en virksomhed 360 grader og kender det årshjul en virksomhed gennemgår, herunder månedlige driftsregnskaber og årsregnskaber, likviditetsflow m.v. Jeg kender opgaverne for direktionen og bestyrelsen og samspillet mellem parterne.

Kontaktinformationer

©2023 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?