For Rådgivere

Som rådgiver har du sikkert klienter med et uforløst potentiale, med behov for bistand til en turnaround eller som skal gøre klar til et ejer- eller generationsskifte. Her kan en aktiv og værdiskabende bestyrelse være en af løsningerne.

Vi samarbejder løbende med banker og andre kapitalpartnere, revisorer, advokater, erhvervshuse, m.v. om etablering- og rekruttering til bestyrelser.

Ved at assistere i en struktureret søgning og udvælgelse af kandidater hjælper vi med at sikre de kompetencer, der bedst matcher din klients virksomhed.

Kontakt os for en indledende dialog om, hvorledes vi kan bistå dig eller din klient med etablering eller rekruttering til bestyrelsen.

Foredrag

Vi holder løbende foredrag om aktivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde i erhvervsforeninger, erhvervshuse, banker og andre finansielle virksomheder, interesseorganisationer, og på bestyrelsesuddannelser, m.v.

Kontakt os hvis du vil have inspiration til, hvordan din bestyrelse kan:

  • Skabe værdi
  • Aflønnes
  • Rekrutteres
  • Evalueres
  • m.v.

©2022 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?