Etablering af ny bestyrelse

Når du skal etablere din bestyrelse, bør du nøje overveje, hvilke kompetencer du har behov for i bestyrelsen for at udvikle din virksomhed. Vi anbefaler, at du prøver at komme op i helikopteren og ser din virksomhed og det marked, som virksomheden opererer i, fra oven og fra et strategisk perspektiv.

Hvorledes ønsker du virksomheden ser ud om nogle år fra nu?, Overvejer du et ejer -eller generationsskifte indenfor få år? Hvad er kernen i virksomhedens produkter/services? Hvor bevæger markedet sig hen? Hvordan er virksomheden rustet til fremtiden?  Har virksomheden de kompetencer på ledelsesniveau, som er krævet i fremtiden?

Kompetencerne i bestyrelsen skal kunne give støtte og sparring til dig og din virksomhed om de udfordringer, i står over for. Det er disse og mange andre overvejelser, der bør indgå i dine ønsker til kompetencesammensætningen af din kommende bestyrelse.

Vi anbefaler at du starter med at søge efter en bestyrelsesformand, og at du sammen med denne definerer kompetencebehovet for andre medlemmer af bestyrelsen. Vi anbefaler at der søges bredt og åbent, så du får de kandidater, der vil bidrage aktivt og engageret til bestyrelsen og løbende skabe værdi.

BoardPartner vejleder dig i hele eller dele af processen, alt efter behov. Vi har mange års erfaring, et indgående kendskab til muligheder og faldgruber samt en solid succesrate. Med den ballast i ryggen, kan vi give dig større sikkerhed og hjælpe dig hurtigere i mål.

Nedenfor kan du se den overordnet proces.

En første indledende uforpligtende dialog med dig, hvor der skabes en forventningsafstemning om den forestående rekrutteringsopgave. Der aftales aktiviteter med tilhørende økonomi.
Kontakt os her for en første uforpligtende samtale.

Når vi har indgået en aftale, forbereder vi os til første møde, bl.a. ved at gennemgå årsrapporter, hjemmeside mv. Forberedelsen kan også omfatte virksomhedens strategiplan og andet relevant materiale i det omfang det findes.

I en dialog mellem dig og rekrutteringspartneren fra BoardPartner udfyldes ”Bestyrelsesprofilen” der beskriver virksomhedens nuværende situation, udfordringer og ønsker til fremtiden. Skemaet indeholder endvidere en gap analyse af virksomhedens nuværende ledelseskompetencer.

Du vejledes i honorar størrelse, samt de krav virksomheden bør stille til den kommende bestyrelse. Desuden drøftes indgående, hvordan processen er ved etablering af bestyrelsen. Du får vores dokument ”Etablering af bestyrelse”, der beskriver processen og vejleder dig i de enkelte steps.

Forslag til rekrutteringsopslag udarbejdes af BoardPartner og godkendes af dig.
Vi anbefaler i udgangspunktet at søge med et åbent opslag, idet dette erfaringsmæssigt giver et nuanceret og relevant ansøgerfelt.
Vi har over 6.000 bestyrelses kandidater i vores LinkedIn netværk.

BoardPartner modtager alle ansøgningerne til bestyrelsesposten og besvare ansøgerens henvendelse. Der er mulighed for telefonisk dialog mellem potentielle ansøgere og den Partner, der er ansvarlig for bestyrelsesopslaget.

BoardPartner gennemgår alle ansøgninger og udvælger sammen med dig 3 – 5 kandidater, som kaldes til samtale. BoardPartner forbereder samtalerne i tæt samarbejde med dig. BoardPartner fremsender afslag til de fravalgte kandidater.

Virksomheden og BoardPartner afholder samtaler med de udvalgte kandidater.

Vi fokuserer meget på at afdække etik og moral i bestyrelsesarbejdet og at der er en god kemi mellem partnere.

BoardPartner stiller en interviewguide til rådighed.

Du beslutter dig for én af kandidaterne, og indgår aftale med den udvalgte kandidat. Vi stiller en template for bestyrelseskontrakt til rådighed. BoardPartner fremsender afslag til de fravalgte kandidater, som har været til samtale. Afslaget kan følges op telefonisk.

Kontakt os her:

kontaktformular
Vælg fra rullemenu

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?