Bestyrelses benchmark

Du kan her gratis benchmarke din bestyrelse, du får resultatet med det samme, og du kan gemme/printe resultatet i en pæn printvenlig pdf rapport.

Samtidig bidrager du til Bestyrelsesundersøgelsen 2024, resultaterne udkommer i Bestyrelsesrapporten 2024, som du naturligvis modtager automatisk i begyndelsen af 2024.

Rapporten belyser mange aspekter, fx honorar, værdiskabelse, samarbejdet mellem direktion og bestyrelse, antallet af møder mm. Resultaterne bliver brugt bredt i danske bestyrelser og på en række bestyrelsesuddannelser.

BoardPartner står for undersøgelsen og benchmark rapporten, der er anonym og data er sikret mod misbrug. Spørgeskemaet er delt op sådan:

  1. Lidt data om dig – det tager ca. 2 – 3 minutter at besvare
  2. Spørgsmål for en bestyrelse, som du er medlem af – det tager ca. 4 – 5 minutter

Og hvis du er medlem af flere bestyrelser:

3. Spørgsmål for andre bestyrelser – det tager 3 – 4 minutter pr. bestyrelse.

Du får som nævnt med det samme en gratis benchmark rapport for din(e) bestyrelse(r). Benchmarket er de faktorer, som skaber værdi i en bestyrelse – beskrevet i ‘7 Gode Bestyrelsesvaner’.

Landingpage

Når du trykker [Start] vil du blive sendt videre til spørgeskemaet.

Undersøgelsen og rapporten er udarbejdet af BoardPartner f.m.b.a.

BoardPartner er en nonprofit erhvervsforening af aktive professionelle bestyrelsesmedlemmer. Vi deler erfaring, viden og værktøjer om bestyrelsesarbejde og udgiver bl.a. hvert andet år Bestyrelsesrapporten, med det formål at fremme kvaliteten af ledelse og udvikle aktive værdiskabende bestyrelsesmedlemmer.

Følgende virksomheder og organisationer bistår os med at indsamle besvarelser og efterfølgende udbrede Bestyrelsesrapporten 2024.

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?