Hvorfor blive Partner?

Det skal du, hvis du er aktivt bestyrelsesmedlem og ligesom BoardPartner har et brændende ønske om at udføre værdiskabende bestyrelsesarbejde med afsæt i høje krav til etik og moral.

Du kan se BoardPartners ”Vision og Mission” her.

Med det afsæt vil du som bestyrelsesmedlem have brug for understøtning, inspiration, sparring og værktøjer. Som bestyrelsesmedlem er det også nødvendigt at forny-, udvikle-, og styrke bestyrelsesarbejdet, ligesom der med en sund og naturlig udskiftning i bestyrelser kan være et ønske om løbende at opnå nye bestyrelsesposter.

I BoardPartner arbejder vi sammen om at understøtte netop de behov:

Som Partner bliver du en del af et stærkt netværk af erfarne bestyrelsesmedlemmer, hvor vi sammen udvikler viden gennem netværk og stiller os selv og vores egne netværk til rådighed for hinanden og andre. Tillid og fortrolighed er en selvfølge.

Sammen understøtter vi kompetenceudvikling og videndeling for- og til Partnerne. Det sker gennem Partnermøder, som både er fysiske og via Teams. Som Partner sikres du, at vi sammen med dig løbende har fokus på emner, faglige forhold og ny lovgivning, som er relevant og nødvendigt at være opdateret på.

BoardPartner tilbyder at gennemføre bestyrelsesevalueringer, udarbejde bestyrelsesprofiler samt at gennemføre rekruttering, når nye bestyrelsesmedlemmer skal rekrutteres. Samtidig har BoardPartner fokus på virksomheder generelt, som har behov for bestyrelsesmedlemmer. Som Partner får du mulighed for at byde ind på disse.

Som bestyrelsesmedlem er der brug for værktøjer, som løbende skal fornys og opdateres. Årshjul, risikoafdækning, bestyrelsesevaluering- og rekruttering, bæredygtighed og mange flere. Sammen afdækker vi løbende behovet for opdatering – og nye værktøjer og udarbejder dette i Partnerskabet eller sammen med eksterne. Som Partner stilles Værktøjer til rådighed for dig.

BoardPartner vil medvirke til at sætte en dagsorden for ”aktivt og værdiskabende bestyrelsesarbejde”. Det gør vi både ved at formidle viden, budskaber og værktøjer, som kan understøtte den løbende udvikling af bestyrelsesarbejdet. Som Partner får du ikke alene mulighed for at være opdateret på dette – du får også mulighed for at påvirke- og indgå i arbejdet.

Du kan se BoardPartners ”Vision og Mission” her.

Hvad kræves for at blive Partner?

Først og fremmest skal du have evnen og viljen til at udføre værdiskabende bestyrelsesarbejde samt prioritere dit bestyrelsesarbejde som en væsentlig del af din beskæftigelse.

I BoardPartner stiller Partnerne krav til hinanden. Det er den enkelte Partners eget bidrag, der skaber værdien i Partnerskabet. Der er en forventning om, at alle bidrager. Derfor er der også en række kriterier for at blive optaget i BoardPartner.

Udover at du skal kunne leve op til BoardPartners høje krav til etik, moral og adfærd, skal du have topleder-erfaring, du skal have et godt netværk, samt have bestyrelseserfaring fra bestyrelsesarbejde – typisk også fra samarbejde med en bestyrelse via eget toplederjob.

Du skal have tilegnet dig en bestyrelsesuddannelse, være aktiv i en eller flere bestyrelser og være indstillet på at investere din tid- og dig i Partnerskabet. En høj mødeprocent ser vi derfor som naturligt og afgørende.

Hvordan bliver jeg Partner?

Udover at du kan læse om BoardPartner her på hjemmesiden, kan du have behov for at høre nærmere, stille spørgsmål o.l. Kender du en Partner i BoardPartner kan partneren naturligvis kontaktes, men ellers kan det være en god ide at kontakte enten BoardPartners formand eller formanden for Rekrutteringsudvalget. Se kontakt oplysninger nedenfor. 

Herudover er det BoardPartners Rekrutteringsudvalg, som er ansvarlig for den samlede optagelsesproces for nye Partnere. Optagelse sker således:

  1. Kontakt formanden for BoardPartners Rekrutteringsudvalg.
  2. Send forud dit CV forud på mail. 
  3. Du modtager på mail materiale til anmodning om partnerskab.
  4. Send udfyldt Anmodning om Partnerskab til formanden for Rekrutteringsudvalget.
  5. Der afholdes samtale med 2 medlemmer fra BoardPartners Rekrutteringsudvalg.
  6. Rekrutteringsudvalget indstiller den nye Partner til optagelse i BoardPartners Bestyrelse.
  7. Optagelse som Partner meddeles til den nye Partner.
  8. Onboardingproces for den nye Partner gennemføres.

Skulle det i løbet af processen vise sig, at den nye Partner ikke opfylder kriterierne eller det af andre årsager står klart, at optagelse ikke vil kunne realiseres, vil dette blive meddelt tidligst muligt i ovennævnte proces.

Hvad koster et Partnerskab?

Årligt kontingent for Partnerskabet er pt. kr. 5.500 + moms.

Kontingent betales forholdsmæssigt for opstartsåret fra og med den måned, hvor du indtræder og indtil kalenderårets udgang.

Kontingent forfalder årligt i januar måned for det kommende kalenderår.

Kontakt rekrutteringsudvalget:

Du kan kontakte BoardPartner’s rekrutteringsudvalg ved at tage kontakt til:

Else Beth Trautner, Telefon: 27 57 42 06, e-mail: eb@trautner.life

Kontakt BoardPartner’s formand:

Marlene Haugaard, Telefon: 41 70 46 64, e-mail: marlene@haugaard.in

©2024 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?