Rapporter & værktøjer

I BoardPartner har vi udarbejdet en række rapporter og værktøjer, der alle har til formål at oplyse om bestyrelsesarbejdet, forbedre sammensætningen, samt øge kvaliteten af rekrutteringsprocessen.

Find det værktøj, du har brug for, her:

  • Bestyrelsesrapporten 2018
  • Udarbejdelse af bestyrelsesprofil
  • Evaluering af eksisterende bestyrelse
  • Søgning efter nyt bestyrelsesmedlem
  • Interviewguide for ny bestyrelsesformand

Bestyrelsesrapporten 2018

BoardPartner har udarbejdet den første rapport om bestyrelsesarbejde i små og mellemstore virksomheder i Danmark. Rapporten er baseret på 1.535 bestyrelsesposter og belyser en lang række områder, herunder; honorar, antal møder, tidsforbrug, evaluering, forsikringsforhold, m.v.

Download rapport


Bestyrelsesprofil

Når du skal etablere, udskifte eller styrke din bestyrelse, kan en bestyrelsesprofil være et godt værktøj.

I BoardPartner har vi udviklet en guide, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med guiden er at se virksomheden i helikopterperspektiv og skitsere en behovsanalyse. Baseret herpå kan man foretage en faktuel gennemgang af, hvilke kompetencer der er til rådighed i såvel direktion som nuværende bestyrelse – og efterfølgende definere de kompetencer, man bør søge efter i en rekrutteringsproces.

Download guide


Bestyrelsesevaluering

Uanset hvor godt og længe en bestyrelse har arbejdet, er det en god idé at lade sig udfordre. Er bestyrelsen værdiskabende? Hvordan er samarbejdet internt i bestyrelsen og i forhold til direktionen?

I BoardPartner har vi udviklet en guide, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med guiden er at evaluere samarbejdet internt i bestyrelsen og mellem bestyrelse og direktion. Guiden kan benyttes som udgangspunkt for samtale eller som spørgeskema.

Guiden kan efter behov benyttes i kombination med Bestyrelsesprofilen for at afdække bestyrelsens kompetencemiks.

Download guide


Søgning efter bestyrelsesmedlem

Når du skal søge efter et nyt bestyrelsesmedlem, er det hensigtsmæssigt at være klar og koncis omkring, hvilke kompetencer der søges og hvilken erfaring der forventes.

I BoardPartner har vi udviklet en guide, som vi stiller gratis til rådighed.

Formålet med guiden er at komme omkring alle de behov, der ligger til grund for søgningen efter et ny bestyrelsesmedlem, så opslaget bliver så præcist som muligt.

Guiden kan efter behov benyttes i kombination med Bestyrelsesprofilen for at afdække bestyrelsens nuværende kompetencemiks.

Download guide


Interviewguide for ny bestyrelsesformand

Når der skal etableres en ny bestyrelse, starter mange med at rekruttere en formand. Dette kan være fordelagtigt, da ejer/direktør og formand herefter sammen kan rekruttere øvrige medlemmer til bestyrelsen. Men det forstærker samtidig vigtigheden af, at man finder den rette bestyrelsesformand.

I BoardPartner har vi udviklet en interviewguide, som vi stiller gratis til rådighed.

Download guide


©2020 Boardpartner

Log in with your credentials

Forgot your details?