Ib Paaskesen

Som bestyrelsesmedlem i en række virksomheder bidrager jeg engageret og dynamisk til værdiforøgelse, idet jeg støtter den daglige ledelse i at holde fokus på de væsentligste strategiske og driftsmæssige problemstillinger.

Jeg tænker både konkret og langsigtet, og min tilgang til løsning af opgaver er praktisk og resultatorienteret.

Min viden har jeg høstet dels som ejerleder gennem 35 år, og dels som bestyrelsesmedlem i en række virksomheder gennem mere end 12 år.

Læs mere på min LinkedIn profil.

Telefon: 4033 1193
E-mail: ib@paaskesen.dk
Web: Ikke angivet
LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/ibspaaskesen